Skip to main content

 


En fortrolighedsaftale/NDA sikrer, at de studerende ikke fraskriver deres forpligtelser overfor universitetet. 

De studerende kan samarbejde med en virksomhed i forbindelse med deres afgangsprojekt, bacheloropgave eller specialeprojekt. Hvis virksomheden ønsker det kan de studerende, SDU og virksomheden indgå en fortrolighedsaftale, som beskriver at fortrolige data skal holdes fortroligt. Det er kun nødvendigt at lave en fortrolighedsaftale hvis firmaet beder om det. SDU forlanger ikke sådan en aftale.

Anvend SDU’s skabelon
SDU har udarbejdet en skabelon til en fortrolighedsaftale (også kaldet non-disclosure agreement; NDA) mellem virksomheden, de studerende og SDU. 

Aftalen tager højde for at du som studerende skal dele den information, du får fra virksomheden med din vejleder, skal aflevere en opgave, som skal bedømmes, og du skal eksamineres i projektet. Foreslå derfor gerne virksomheden, at SDU-skabelonen anvendes. 

SDU’s godkendelse af aftalen går hurtigere når skabelonen anvendes.

Den findes i to versioner: beregnet til en studerende eller beregnet til flere studerende på samme projekt. Begge versioner findes på engelsk og dansk. Du skal kun udfylde en af dem.

Hvis firmaet desuden ønsker at din eksamen skal være lukket skal du meddele det til studiekontoret.

Vejledning til brug af NDA-skabelonen
Skabelonen til fortrolighedsaftalen finder du vedhæftet denne side. Du skal udfylde de gule felter i skabelonen.  Når skabelonen er udfyldt, sendes aftalen til e-mailen contracts@sdu.dk


 Først når NDA’en er blevet godkendt af juristerne i SDU Legal service, kan den pågældende institutleder på TEK underskrive på vegne af SDU.

 

Kontakt