Skip to main content

 

Projekt Management Team

Innovations- og forskningsprojekter på Det Tekniske Fakultet fylder en stadig større rolle i det daglige for flere af vores forskere. Projektledelsesteamet har erfaring fra mange forskellige projekttyper og forstår den administrative belastning, som ofte er forbundet med igangsættelse og gennemførelse af eksternt bevilligede projekter.

Vi arbejder tæt sammen med den faglige projektleder for at sikre optimal koordination og implementering af projekterne. Vi har særligt fokus på, at projektets mål og leverancer opnås inden for projektets tidsmæssige og økonomiske rammer og i henhold til bevillingsgiverens gældende regler. 

Vi tilbyder assistance og vejledning i forhold til følgende opgaver: 

  • Udarbejdelse og ændringer af investeringskontrakter og partnerskabsaftaler
  • Faglig og økonomisk afrapportering
  • Rådgivning af projektleder og projektkonsortium
  • Formidling af projektaktiviteter og -resultater
  • Organisering af diverse projektmøder, workshops, konferencer og andre projektrelaterede events

Vi foreslår, at I kontakter os, så snart I har et finasieret projekt. 

 

Nyttige links

Kontakt TEK Innovation

Ansvarlig for siden: Fakultetssekretariatet

Sidst opdateret: 11.05.2021