Skip to main content

TEK Innovation understøtter forskellige aktiviteter på Det Tekniske Fakultet med deltagelse af studerende, erhvervsliv, organisationer og kommuner med det formål at skabe videndeling, netværk og samarbejdsmuligheder. 

TEK Innovation vejleder om planlægning af konferencer og andre aktiviteter. 

Helt konkret kan TEK Innovation hjælpe med: 

1) Møder, delegationsbesøg, workshops og seminarer, der strategisk understøtter netværk og samarbejde. Brug af TEK Innovations support aftales med den relevante institutleder. 

2) Konferencer/større arrangementer: 

  • Generel vejledning i forhold til afholdelse af konferencer og arrangementer (planlægning og lokaliteter mm.)
  • Udvidet support i forbindelse med afholdelse af konferencer/arrangementer: Hvis der ønskes udvidet support i forbindelse med afholdelse af en event, aftales det med den relevante institutleder, inden der rettes henvendelse til TEK Innovation. Der tildeles i den forbindelse budget til TEK Innovations timeforbrug.

3) Conference Manager

  • Vejledning i forhold til oprettelse af tilmeldingssystem i Conference Manager – systemet kan både bruges til tilmelding, betaling og som event website
  • Oprettelse af nye brugere i Conference Manager.

Se eksempler på kommende aktiviteter/arrangementer her

Kontakt netværks- og eventkoordinator Julie Thygesen Rydahl for nærmere information:
E-mail: jry@tek.sdu.dk, T. +45 65509589


Sidst opdateret: 11.05.2021