Skip to main content
TEK Innovation kan hjælpe med at identificere virksomheder til forskellige undervisningsaktiviteter

Case-virksomheder til semester-temaer . Nogle uddannelser benytter cases fra industrien til at understøtte temaer på forskellige semestre. Eksempler på dette kan  være Integreret Design 3. semester og 4. semester eller  Experts in Teams

Case-virksomheder til bachelor-, afgangs- eller specialeprojekter. Der opstår jævnligt behov for at identificere projektmuligheder, der har et særligt fokus, og som ikke har været muligt at identificere for studerende eller vejledere. TEK Innovation kan forslå et udvalg af mulige case-virksomheder.

Virksomheder egnet til praktik eller In Company Projects Der stilles en række formelle krav til virksomheder for at kunne være praktikvært eller være vært for et virksomhedsorienteret forløb/In-Company Project.  TEK Innovation kan med et bredt kendskab til de generelle regler foreslå et udvalg af mulige virksomheder,  hvorefter de faglige studiemiljøer indgår de specifikke faglige aftaler  om indhold ol. 

Identifikation af studierelevante mentorer i industrien til kurser. Medarbejderne i TEK Innovation har et stort netværk og kan med dette kendskab til virksomheder  og personer identificere personlige mentorer til studerende.  Således er TEK Innovation ansvarlig for at skaffe ingeniørfaglige mentorer til fagene: "Karriereudvikling for ingeniørstuderende" og  "Strategies for entering the Danish Labour market" hvorved der sikres en høj ingeniørfaglig relevans for de studerende. 

Det store netværk kan også benyttes til at skaffe gæsteforelæsere til udvalgte emner. Gæsteforelæsere fra erhvervslivet kan perspektivere den konkrete undervisning og give de studerende en fornemmelse for anvendelsesmuligheder i ingeniørfaget.

Kontakt TEK Innovation, hvis du får brug for en relation i en virksomhed, organisation, kommune eller lign som kan understøtte netop din undervisning.
Kontakt i Sønderborg

 

 

 

 

Frederik Gottlieb
Tlf: +4565501618
Mail: frede@tek.sdu.dk

Kontakt i Odense

 

 

 

 

Lone Søvad Madsen
Tlf: +4565509644
Mail: lsma@tek.sdu.dk

Sidst opdateret: 07.06.2021