Skip to main content
DA / EN

 Identifikation af opslag og tidligere støttede projekter inden for EU rammeprorammerne

Identifikation af opslag: Det kan være en større opgave at identificere relevante opslag under Horizon Europe. For at lette denne opgave, har SDU RIO udviklet en app, Call Finder, som kan bruges til at søge efter relevante opslag.

Identifikation af tidligere støttede projekter inden for specifikke områder: Inden udarbejdelse af en konkret ansøgning, anbefaler vi at ansøger/konsortiet er bekendt med hvilke projekter som tidligere er støttet inden for området. Dette kan gøres ved brug af appen Cordis Analysis.

 

 

 


Sidst opdateret: 03.02.2023