Skip to main content

 Værktøjer til identifikation af finansieringsmuligheder

TEK Innovation har samlet de mest relevante fonde og deadlines i vores researcher grant kalender. SDU Call finder appen kan bruges til at identificere relevante calls under Horizon Europe. Herudover anbefaler vi fondsdatabasen Researchprofessional.

Herudfra kan du sandsynligvis identificere flere opslag som umiddelbart er relevante. TEK Innovation tilbyder hjælp til at vurdere de enkelte opslag i forhold til den konkrete idé. Det er vigtigt at du har en klar idé over hvad der skal søges midler til når du henvender dig til TEK Innovation da vi hermed kan øge kvaliteten af vores rådgivning.

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 09.11.2022