Skip to main content
DA / EN


SDUs budgetark skal bruges til at udregne korrekt løn for forskellige personalekategorier i forbindelse med udarbejdelse af budgetter til forskningsansøgninger over 8 million kr. Der findes en video som viser hvorledes SDUs budgetark fungerer.

Inden selve budgettet udarbejdes, er det vigtigt at du sætter dig ind i retningslinjerne fra fonden.

  • Er der krav om medfinansiering?
  • Kan der søges om løn fastansatte forskere og/eller hovedansøger?
  • Kan der søges om løn til teknisk/administrativt personale?
  • Er det muligt at søge om dækning af indirekte omkostninger (overhead)?
  • Hvilken årsnorm for antal arbejdstimer pr år er gældende?
  • Er der en specifik skabelon som skal bruges til budgettet?

Herudover er det vigtigt at have et overblik over hvilke ressourcer der skal til for at gennemføre projektet. En ansøgning kan risikere at blive afvist hvis det vurderes at der ikke er ressourcer nok til de foreslåede aktiviteter. Samtidig er det vigtigt ikke at søge om flere midler end nødvendigt da dette vil påvirke evalueringen af ansøgningen negativt.

Husk at alle budgetter skal godkendes af enhedsleder samt institutleder. Herudover skal alle budgetter på over 1 million kr. I ansøgt beløb godkendes af forskerservice økonomi. Det er derfor vigtigt at starte udarbejdelsen af budgettet i god tid inden deadline for at sikre alle nødvendige godkendelser.

TEK Innovation tilbyder assistance i forhold til godkendelse af budgetter. Husk at alle ansøgninger skal registreres og det derfor er vigtigt at kontakte TEK Innovation eller TEK Økonomi inden indsendelse af ansøgningen.Sidst opdateret: 15.04.2024