Skip to main content
DA / EN

 

Projekt Management Team

Innovations- og forskningsprojekter på Det Tekniske Fakultet fylder en stadig større rolle i det daglige for flere af vores forskere. Projektledelsesteamet har erfaring fra mange forskellige projekttyper og forstår den administrative belastning, som ofte er forbundet med igangsættelse og gennemførelse af eksternt bevilligede projekter.

Vi arbejder tæt sammen med den faglige projektleder for at sikre optimal koordination og implementering af projekterne. Vi har særligt fokus på, at projektets mål og leverancer opnås inden for projektets tidsmæssige og økonomiske rammer og i henhold til bevillingsgiverens gældende regler. 

Vi tilbyder assistance og vejledning i forhold til følgende opgaver: 

  • Udarbejdelse og ændringer af investeringskontrakter og partnerskabsaftaler
  • Faglig og økonomisk afrapportering
  • Rådgivning af projektleder og projektkonsortium
  • Formidling af projektaktiviteter og -resultater
  • Organisering af diverse projektmøder, workshops, konferencer og andre projektrelaterede events

Forskerenhed

  • Tilbyder projektportfolio management med administrativ assistance til lederen af enheden 
  • Opdateret overblik over enhedens finanser  i TEK Manager og Qlickview for at sikre sammenhængen mellem enhedens budget og årlige regnskab. 
  • Opfølgning på økonomien for enhedens projekter 
  • Ansøgningspositionen og udgifter i TEK Manager
  • Overblik over læringsaktiviteter, Uddannelse (STADS) og indtægter i TEK Manager

Brugerbetaling

Betaling af det administrative sker via allokering af pengene fra det godkendte projekt. Den projektansvarlige på TEK kan beslutte sig for at have en skræddersyet service, som projektet kræver. Dette kan blive skrevet ind i budgettet som administrative omkostninger til TEK Innovation, f.eks. 1-4 måneder om året, og/eller være en administrativ- eller kommunikationspakke. Dette er baseret på det individuelle behov for hver forsker med henblik på at reducere den administrative del for at skabe mere tid til forskning. 

Vi foreslår, at I kontakter os, så snart I har et finasieret projekt. 

 

Nyttige links

Kontakt TEK Innovation

Sidst opdateret: 14.03.2023