Skip to main content
DA / EN

 

Vejledning om afholdelse af konferencer og andre aktiviteter på SDU TEK

TEK Innovation understøtter forskellige aktiviteter på Det Tekniske Fakultet med deltagelse af studerende, erhvervsliv, organisationer og kommuner med det formål at skabe videndeling, netværk og samarbejdsmuligheder.

Conference Manager

Conference Manager kan både bruges til tilmelding, betaling og som event website.  Der ydes vejledning i forbindelse med oprettelse af tilmeldingssystem i Conference Manager samt oprettelse af nye brugere i systemet. 

Konferencer/større arrangementer

Mulighederne er: 

1) generel vejledning i forhold til afholdelse af konferencer og større arrangementer (planlægning, lokation mm.); 

2) udvidet support i forbindelse med afholdelse af større events. Hvis der ønskes udvidet support, aftales det med den relevante institutleder, inden der rettes henvendelse til TEK Innovation. Der tildeles i den forbindelse budget til TEK Innovations timeforbrug. 

Mindre aktiviteter

Møder, delegationsbesøg, workshops og seminarer, der strategisk understøtter netværk og samarbejde. Brug af TEK Innovations support aftales med den relevante institutleder.

 

Nyttige links

Kontakt

Sidst opdateret: 12.02.2024