Skip to main content

ErhvervsPhD på vejen mod nyt oliesensorsystem

Forskning er ikke en by i Rusland for C.C. Jensen A/S i Svendborg men til gengæld et vigtigt element i udviklingen af fremtidens nye sensorsystem til monitorering af olie i gearbokse på vindmøller og hydrauliske systemer i den maritime industri. Et ErhvervsPhD samarbejde mellem C. C. Jensen og forskere på Syddansk Universitet skal lede til udviklingen af dette nye sensorsystem. Der er søgt og opnået støtte fra Styrelsen for Forskning og Innovation til gennemførelse af det 3-årige projekt hos C.C. Jensen, med et månedligt løntilskud på 14.500 kr.

Fra filtersystemer til sensorsystemer
Nøglen til driftssikre maskiner er ren olie, og C.C. Jensen er markedsledende inden for filtersystemer til fjernelse af partikler, vand, nedbrydningsprodukter og syre fra olie i gearbokse og hydraulisk maskineri. Virksomheden beskæftiger ca. 300 medarbejdere på verdensplan. C.C. Jensen ønsker at udstyre filtrene med sensorer, der skal måle oliens tilstand og på baggrund heraf beregne maskineriets restlevetid. Det betyder i praksis, at kunden vil kunne skifte maskindele på det rigtige tidspunkt, mens de stadigt fungerer og dermed undgå nedetid på udstyret og spare mange penge.

ErhvervsPhD giver tæt samarbejde med universitetet
Morten Henneberg, der er civilingeniør og har arbejdet et par år hos C.C. Jensen, var interesseret i at arbejde i dybden med udfordringen. Ansættelse som ErhvervsPhD i virksomheden, kunne give det nødvendige faglige løft gennem et tæt samarbejde med forskere på SDU. Morten Henneberg havde tidligere arbejdet sammen med lektor i optik René Lynge Eriksen, Institut for Teknologi og Innovation, SDU omkring sensorsystemer, så matchet her var oplagt.

Statistiske modeller og accelereret laboratorietest
I tæt samarbejde med TEK Innovation blev det sikret at projektet imødekom alle de krav der er til et ErhvervsPhD projekt. Der blev sat fokus på udvikling af statiske modeller baseret på sensordata, og professor i statistik Bent Jørgensen (Institut for Matematik og Datalogi, SDU) blev inddraget som medvejleder. Endeligt blev det aftalt, at der skulle udvikles en accelereret laboratorietest til måling af oliebelastningen, så der kunne sikres tilstrækkeligt med empiriske data.
 
Kontakt TEK Innovation hvis din virksomhed også ønsker hjælp til ErhvervsPhD.

 Se kommerciel video om C.C. Jensens oliesensorsystem klik her