Skip to main content

XPEROHS

XPEROHS: Towards balance and boundaries in public discourse: expressing and perceiving online hate speech

 

Hadetale optræder stadigt hyppigere på sociale medier, og der mangler forskning på området. XPEROHS projektet, finansieret af Velux Fonden og Institut for Sprog og Kommunikation (2018-2021) undersøger hvordan hadetale kommer til udtryk på forskellige sociale medier, f.eks. Facebook og Twitter på dansk og tysk. Vi bruger elektroniske værktøjer for at opbygge en database mhp. at afdække hadetalens omfang og typiske udtryksmåder. Vi prøver at identificere forskellige grader af hadetale, da denne form for kommunikation kan spænde fra det direkte til det underforståede. Ved hjælp af fysiologiske og neurologiske målinger undersøger vi hvordan hadetalen opfattes af forskellige samfundsgrupper. De eksperimentelle målinger understøttes af interviews og spørgeskemaer. Sammenligningen mellem dansk og tysk gør det muligt at undersøge om hadetale har fælles udtryksmønstre og normer på tværs af sprog og kultur.

 

For yderligere information se CCCS's hjemmeside

 


Sidst opdateret: 01.01.2023