Skip to main content

• Johs. Nørregaard Frandsen er projektleder, der varetager det overordnede ansvar i forhold til Nordea-fonden, SDU og deltagende aktører.

• Mads Sohl Jessen varetager ledelsen af alle aktiviteter i samarbejde med de lokale projektledere og arbejder løbende med kvalitetssikring af digterruter og etablering af den digitale platform. Jessen står desuden for evaluering af projektet og netværksdannelse og fremtidssikring af foreningen Danske digterruter.

• Anne Høgedal er ansvarlig for både intern og ekstern kommunikation, pressekontakter og koordination af det lokale samarbejde med VisitDenmark.

• Mette Kanstrup er ekspert i digital og fysisk formidling af kulturlandskaber og vil arbejde med at projektere den rette digitale platform i forhold til de fysiske digterruter.

• Helle Solvang er ekspert i formidling af digtere og digterhjem og vil indgå i arbejdet med at producere auditivt og visuelt materiale til danskedigterruter.dk.

Sidst opdateret: 01.01.2023