Skip to main content

7. Travelling things: Materiel kultur og amerikanisering

Dette delprojekt vil inden for en videnskabsteoretisk ramme undersøge relationer mellem ting og kultur i forbindelse med amerikaniseringsprocesser. Det er ambitionen at kvalificere den antagelse, at forbrug af ting fra Amerika også medfører amerikanisering. Projektet vil tage udgangspunkt i teorier udviklet af Daniel Miller, Arjun Appadurai og Bruno Latour. for således at fokusere på et begreb om non-humane aktører og på materielle, mobile og praktiske aspekt i konsumptionen af amerikanske varer. Denne tilgang diskuteres i forhold til mere klassiske kulturmødeteorier om amerikanisering. De empiriske delprojekters resultater vil kunne indgå som eksemplificeringer for dette projekts teoretiske ambitioner om at udvikle begrebet amerikanisering. 

Sidst opdateret: 23.11.2022