Skip to main content

9. Det ameri-danske sprog

Den sproglige amerikanisering.

Det er veletableret viden, at det engelske sprogs indflydelse på dansk er vokset eksplosivt siden 1945. At det er amerikansk- snarere end britisk-engelsk, der er hovedkilden hertil, er sprogforskere enige om, men der foreligger faktisk ingen forsøg på systematisk og præcist at dokumentere den amerikansk-engelske del. Argumentet er, at sprogs rejseveje er så komplicerede, at det er umuligt. Projektet vil udfordre denne påstand ved konkret at undersøge de kontekster, hvori engelske eller engelskinspirerede ord introduceres. Projektets kildemateriale vil dels være publiceret forskning om nye ord på dansk, dels det store udklipsarkiv hos Dansk Sprognævn, der systematisk dækker tiden fra 1955, men også har meget ældre materiale. Dette udredningsarbejde har sproghistorisk egenværdi, men i forhold til det overordnede projekt har det en videre central dimension, da en arbejdshypotese vil være, at undersøgelsen kan bruges til at dokumentere særlige amerikaniseringskernefelter ud fra en forestilling om, at det er den amerikanske sproglige indflydelse vil koncentrere sig på felter, hvor amerikansk kulturel, økonomisk, teknologisk og politisk indflydelse er særlig markant. Projektet, der foretages af forskningsassistent under vejledning, vil munde i en forskningsrapport, som vil publiceres elektronisk samt 1-2 videnskabelige artikler.

Projektansvarlige: Sharon Miller & Nils Arne Sørensen

Sidst opdateret: 23.11.2022