Skip to main content

2. Danske studierejser til USA efter 1945

Udgangspunktet for mit projekt er studier af amerikansk landbrug, detailhandel, fagforeninger og industri, som blev foretaget af danskere for en del af Marshall-hjælpen. En del af Marshall-hjælpen gik til den såkaldte tekniske bistand og blev først og fremmest givet til aktiviteter, der skulle øge produktiviteten i Europa. I Danmark blev pengene eksempelvis brugt til at invitere amerikanske konsulenter til landet, til udstillinger af amerikanske produkter eller til oplysningskampagner, men den største del blev brugt til at støtte studierejser til USA. Studierejserne havde ikke blot det formålet at udstyre danskerne med særlige færdigheder og viden, men besøgene skulle også til en vis grad forsøge at overbevise dem om ”the amerikan way of life”. Spørgsmålet projektet søger at besvare lyder: Hvordan påvirkede de Marshall finansierede studierejser dansk landbrug, fagforeninger, detailhandel og industri?

Projektets første del skal søge at besvare, hvem der kom af sted, hvordan rejsedeltagerne blev udvalgt, hvad de politiske overvejelser var bag studierejserne, og hvilket resultat håbede man på at få ud af rejserne? Her skal intentionen, både fra dansk og amerikansk side, bag rejserne altså klarlægges for at finde ud af, i hvilken ramme eller kontekst rejserne overhovedet blev til. Anden del af analysen vil blive delt op i fire med fokus på hvert sit felt: arbejdsmarked, detailhandel, landbrug og industri. Der skal først undersøges, hvilket indtryk studierejsen umiddelbart efterlod og dernæst, hvilket resultat den fik. Anden del er en dybere analyse af rejsernes virkningshistorie inden for afgrænsede, men centrale felter.

Ved at fokusere på studieturene og deres effekter så stiller projektet sig i krydsfeltet mellem den udenrigsøkonomiske forskningstradition og amerikaniseringsforskningen. Inden for sidstnævnte bliver der ofte fokuseret på de iøjnefaldende ikoner for amerikansk pop-kultur som coca-cola eller Hollywood-film. Ved at flytte fokus fra ikonerne til et helt konkret kulturmøde – studierejserne – så bliver det muligt at koble de to ellers traditionelt adskilte forskningsfelter sammen.

Sidst opdateret: 23.11.2022