Skip to main content

Organisation

Forskningscenter Amerikansk på dansk fordeler sin forskning indenfor 4 temaer:

  • Hjemmets og familiens amerikanisering
  • Kulturens amerikanisering
  • Dannelses amerikanisering
  • Amerikanisering af økonomi og erhverv

For det første vil projektets kernegruppe - dvs. styregruppen og stipendiater - arbejde med delprojekter, der knytter sig til et eller flere af de fire temaer, som projektet vil fokusere på, nemlig: kulturens amerikanisering, hjemmets amerikanisering, dannelsens amerikanisering og amerikanisering af økonomi og erhvervsliv..

For det andet vil projektets danske videnskabelige netværksdel fokuserer på de fire temaer. dette vil ske gennem workshops og seminarer for at etablerede forskere, der som del af deres forskningsportefølje har studeret påvirkningen fra USA. Målet er at etablere et tværvidenskabeligt og tværuniversitært samspil, der organiseres om en række fokuserende seminarer med henblik på publicering af fire antologier (hvor kernegruppen også bidrager).vil projektets fokuserer på de fire temaer. dette vil ske gennem workshops og seminarer for at etablerede forskere, der som del af deres forskningsportefølje har studeret påvirkningen fra USA. Målet er at etablere et tværvidenskabeligt og tværuniversitært samspil, der organiseres om en række fokuserende seminarer med henblik på publicering af fire antologier (hvor kernegruppen også bidrager).

For det tredje vil projekts danske forskningsindsats blive bragt i komparativt samspil gennem et internationalt netværk, som består af projektets internationale referencegruppe og forskere med tilknytning til disse miljøer. Denne gruppe skal dels fungere som discussants i forbindelse med temagruppe-seminarer, men også udgøre grundstammen på projektets internationale satsning på at fremme komparativt baserede indsigter og resultater Rammen vil blive 1-2 konferencer, hvor kernegruppen og internationale forskere deltager.

Sidst opdateret: 23.11.2022