Skip to main content

Om forskningsprojektet

Idéen til projektet går tilbage til 2003, hvor Klaus Petersen og Nils Arne Sørensen, begge fra Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse på SDU Odense, deltog i en international konference i Oxford om amerikaniseringen af europæisk kultur efter 1945. I forbindelse hermed blev det klart, at dette problemfelt for Danmarks vedkommende kun var sporadisk undersøgt – i modsætning hvad der er tilfældet i lande som Frankrig, Holland, Sverige, Tyskland og Østrig. I de følgende år satte de mere fokus på emnet gennem kurser og specialevejledning på SDUs historiestudium, men i efteråret 2006 besluttede de at forsøge at skrue både ambitions- og aktivitetsniveauet op og søge om midler til oprettelse af et forskningscenter hos FKK. I samarbejde med Dorthe Gert Simonsen, Saxo-Instituttet på Københavns Universitet, og Søren Hein Rasmussen, Institut for Historie og Områdestudiet på Aarhus Universitet, blev projektet udviklet i løbet af det næste år. Vigtige dimensioner var opbygningen af kontakter til danske forskere med interesse i feltet og diskussioner med udenlandske specialister i amerikaniseringsstudier.

Projektet løber over en treårig periode frem til januar 2011. Ud over de fire forslagsstillere er der tilknyttet fire stipendiater til projektet, samt en dansk forskernetværk. En international referencegruppe er ligeledes tilknyttet.

Sidst opdateret: 23.11.2022