Skip to main content

Centrets historie

Centret blev etableret den 1. oktober 2009 i forlængelse af Projekt Visecenters nedlæggelse. Projekt Visecenter udgør den ældste del af centrets aktiviteter.

Projekt Visecenter begyndte i 1977, hvor Laboratorium for folkesproglig Middelalderlitteratur (nu: Center for Middelalderstudier) etableredes. Folkeviseforskningen, vel at mærke forskningen i den ældst kendte (såkaldt middelalderlige) folkevisetradition, havde en vigtig rolle i Middelalderlaboratoriets arbejde og var flere gange emnet for de årlige symposier.

I forbindelse med denne folkeviseforskning grundlagdes den (komplette) samling af de danske visehåndskrifter fra 1500- og 1600- tallet, kopierede efter de originale visebøger i Landsarkivet for Fyn, Det kongelige Bibliotek i København, Kungliga Biblioteket i Stockholm og Syddansk Universitetsbibliotek i Odense.

I 1982 ønskede man at inddrage forskningen i den nutidige danske visetradition, der har rødder i den ældst kendte tradition, repræsenteret ved ovennævnte kilder fra 1500- og 1600-tallet. Derfor anså man det for formålstjenligt at danne et selvstændigt viseindsamlings- og forskningscenter med egen bestyrelse og eget annuum under Odense (nu: Syddansk) Universitet.
   Gennem forskning i 1800- og 1900-tallets tradition, hvor kontakt med visemeddelerne har været og stadig er mulig, kan der gives et langt mere nuanceret billede også af den gamle visetradition - og der blev nu lagt vægt på indsamling af:

  • levende folkelig visesang
  • yngre småtryk (skillingsviser)
  • yngre håndskrevne viser og visebøger - og som noget væsentligt:
  • lokalt opstået mundtlig og skriftlig/trykt visetradition

Visecentret har under denne indsamling fået stor folkelig tilslutning gennem afleveringer af skriftligt/trykt kildemateriale, tit arvet fra ældre familiemedlemmer, fulgt op af sang og erindringsfortællinger, en vigtig faktor i forskningen i folkelig tradition.

En stor del af visecentrets samling blev elektronisk tilgængelig i forbindelse med Projekt Skillingsviser som i årene 2000-2002 blev etableret i samarbejde med det daværende Fynske Musikkonservatorium (nu: Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole) og Statsbiblioteket i Århus under Kulturministeriets Kulturnet Danmark.

Visecentrets efterhånden omfattende kildesamling blev i år 2000 gennem et mangeårigt frugtbart samarbejde med Syddansk Universitetsbibliotek suppleret ved bibliotekets erhvervelse af Karl Clausens sanghistoriske Samling, tidligere placeret i Dansk Skolemuseum. Samlingen indeholder sangoptagelser, håndskrifter, noder, småtryk, vise- og sangudgaver, en afdeling med skolesangbøger, højskole- og foreningssangbøger, salmebøger samt en omfattende samling af historisk baggrundslitteratur med en del vægt på sønderjyske forhold.

Projekt Visecenters umiddelbare adgang til primærkilder og baggrundslitteratur blev i 2002 yderligere udvidet. Syddansk Universitetsbibliotek opstillede udgaver og afhandlinger fra Erik Dals Samling af dansk-europæisk Folkeviselitteratur i Visecentrets regi. Endelig blev Anders Mallings hymnologiske samling opstillet på centret i 2006, hvorved de faglige rammer for institutionen udvidedes.  Hermed var der opstået et enestående forskningsmiljø på et og samme fysiske område. Efter sit 25-års jubilæum i 2007 havde visecentret som projekt dog udspillet sin rolle, og derfor enedes man om at etablere et nyt Syddansk Sang- og Visecenter med regionalt udsyn.  

Sidst opdateret: 19.08.2021