Skip to main content

Om RICH

Oprettelse og baggrund for RICH

RICH blev oprettet i 2007. Det blev et center under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 1. januar 2009.

Institut for Idræt og Biomekanik, SDU, har længe haft Børn og Unges Sundhed som et forskningsmæssigt satsningsområde og ekspertisen er stor både hvad angår børn og unges sundhed og udvikling.

Med oprettelsen af RICH har SDU sikret en forskningsmæssig fokus på børn og unges sundhed. TrygFondens bevilling på ca. 6 millioner kr. i år 2007, er efterfulgt af yderligere bevillinger gennem de sidste 9 år på foreløbig ca. 65 millioner kr. 

Konkrete studier er desuden samfinansierede med eksterne institutioner og fonde.

 

Børn- og ungedatabaser

Alle data fra de store børn- og ungekohortestudier under RICH er samlet i databaser til brug for forskning både internt i RICH, men også for eksterne forskere.

Se databaser

For yderligere information kontakt:

Lektor Anders Grøntved 

 

Rådgivning af og samarbejde med offentlige og private aktører på børneområdet

RICH arbejder tæt sammen med ministerier, regioner og kommuner, både som rådgivende instans ved igangsætning af sundhedsfremmende interventioner, samt ved en evidensbaseret opfølgning og evaluering af disse.

  • RICH yder bistand til offentlige og private institutioner i forbindelse med valg af design og metode i sundhedsindsatser på børn- og ungeområdet
  • RICH samarbejder med både med ministerier, regioner og kommuner, samt med skoler og institutioner om gennemførsel af store kohortestudier og interventionsstudier.

Kontaktpersoner:

Forsknings- og centerleder, lektor Anders Grøntved og forsknings- og centersekretær Charlotte Dickmeiss

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 01.04.2019