Skip to main content

Sidsel Louise Domazet rejser til Australien

 

En af RICH's Ph.d.-studerende, Sidsel Louise Domazet forlægger tjenestested i perioden 15. juni til 1. september.

Sidsel rejser til Australien, hvor hun vil opholde sig hos Professor Paul Chandler ved Early Start Research Institute (ESRI), University of Wollongong. Enheden forsker, ligesom RICH, i børns sundhed og arbejder ud fra en tværdisciplinær tilgang til læring, kognition, pædagogik, social inklusion og folkesundhed (herunder måling af fysisk aktivitet og adfærds epidemiologi).

Sidsel forventer at indgå et samarbejde med ESRI, hvor fælles erfaringer og udfordringer inden for forskning i børn og sundhed vil være omdrejningspunktet.

Sidsel tager sin familie med, som holder en dejlig lang sommerferie, imens mor arbejder

 https://esri.uow.edu.au/index.html


Redaktionen afsluttet: 02.06.2016