Skip to main content

Heidi Klakk i bestyrelsen for DIN

Heidi Klakk, post.doc på RICH (medarbejder i FIIBL og lektor på UCL) er på det nyligt afholdte årsmøde i DIN valgt ind i bestyrelsen for Dansk Implementerings Netværk (DIN).

Heidi er særligt interesseret i Dansk Implementerings Netværks forskningsnetværk (DIN-F), som arbejder for at samle & dele viden fra dansk forskning om implementering; at inspirere forskere og forskningsprojekter samt for at identificere forskningsbehov. Medlemmerne af netværket deler og diskuterer implementeringsforskning og drøfter muligheder for og perspektiver i at skabe fælles forskningsprojekter og publikationer.

Heidi repræsenterer både University Colleges og RICH, SDU i DIN-F. På begge institutioner opleves der et øget behov for viden inden for implementeringsforskning. Heidi Klakk er, sammen med Ph.d.-studerende Jonas Vestergaard, i gang med en procesevaluering af Svendborgprojektet, hvor implementeringstankegangen og –teori anvendes, så erfaringer fra Svendborg Kommune kan videregives til praksis.

Heidi Klakk deltager desuden i en Masterclass i Implementation Science på King's College i London i maj/juni 2015.

LINKS: 

DIN: http://implementering-dk.dk/
DIN-F: https://www.linkedin.com/grp/post/4895122-5922789186800222211

Redaktionen afsluttet: 27.05.2015