Skip to main content

Karsten Froberg Visiting Professor på Roms Universitet

 
Lektor Karsten Froberg, RICH, er blevet udnævnt til Visiting Professor ved 'FORO ITALICO' , Rom Universitet, i perioden 7. til 22. oktober 2016.

Visiting professorer udnævnes for kortere perioder, i løbet af hvilke de aktivt involveres i forskningen, ligesom de forventes at bidrage til Ph.d.-programmet 'Human Movement and Sport Sciences' ved undervisning, forskning og/eller vejledning.

Redaktionen afsluttet: 03.10.2016