Skip to main content

Statens Strategiske Forskningsråd

3,8 million kroner til RICH

Et tværfagligt forskerhold på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet har modtaget cirka 14 millioner kroner fra Det Strategiske forskningsråd til projektet ’ Sammenhængen mellem fedme og udsættelse for forureningsstoffer gennem kosten’. Af disse går 3,8 millioner kroner til RICH til finansiering af dele af the European Youth Heart Study III, hvis ungdomskohorter indgår som en vigtig del i projektet

Redaktionen afsluttet: 24.11.2008