Skip to main content

Svendborgprojektet I - II - III

Kontakt: Projektledere Niels Wedderkopp 
Kontaktansvarlige i Svendborg Kommune, Mette Skov

Formål

Det oprindelige formål med projektet var at undersøge effekten af ekstra idrætstimer hos folkeskoleelever i Svendborg Kommune på børnenes generelle fysiske aktivitetsniveau, incidens af skader i bevægeapparatet, knoglesundhed, samt den generelle metaboliske risikoprofil. Senere er dette formål blevet udvidet til også at indbefatte fysisk aktivitets effekt på syn og hørelse, samt på kognitiv funktion og akademisk præstation. Endvidere er der igangsat et forskningsprojekt med formålet at identificere hvilke faktorer der har betydning for succesfuld implementering af mere idræt i folkeskolen i Svendborgprojektet.

 

Status

Svendborgprojektet er et prospektivt interventionsstudie (’Natural Experiment’) CHAMPS I og II forløb fra 2008-14. Champs III startede i 2015 og er stadig i gang. Dataindsamlingen har fundet sted og der arbejdes på at analysere og publicere data.

 

Langtidseffekterne af interventionen på skader, metabolisk sundhed, kropskomposition, akademisk præstation og sammenhængene mellem øjensundhed, hørelse, knoglesundhed, kognition, BDNF og fysisk aktivitet er publiceret eller indsendt til peer-review. Derudover er resultaterne fra procesevalueringen under færdiggørelse.

 

Der arbejdes på en ansøgning til CHAMPS IV, der forventes at skulle foregå foråret 2020. CHAMPS IV er ved at blive planlagt, der forventes i øjeblikket syv ”work-packages”

 

1.    Fedme og overvægts epigenetik

2.    Epigenetikken omkring risikofaktorer for insulinresistens, metabolisk syndrom og type 2 diabetes

3.    Knogleudviklingens epigenetik

4.    epigentikkens betydning for Peak Bone Mineral Density

5.    Akademisk præstationsudvikling hos børn og unge som har haft ekstra idræt

6.    Udviklingen i fedme og overvægt hos børn og unge i Svendborg kommune, hvad har idrætsskoleprojektet betydet

7.    Udviklingen i idrætsdeltagelse i fritiden og fysisk aktivitet hos børn og unge i Svendborg, hvad har idrætsskolerne betydet idrætsdeltagelse og fysisk aktivitet

 

Specielt epigenetik studierne er banebrydende, og vi vil være de første i verden der kan lave denne undersøgelse, hvor vi kommer til at undersøge methyleringen af kandidatgener som udtryk for deres epigenetik.

Epigenetikstudierne kommer til at være et samarbejde mellem flere nationale og internationale forskergrupper. Vi planlægger at bruge navlesnorsblod, samt blod fra deltagerne i 2008, 2010, 2015 og 2020, dette vil give en unik mulighed for at se udviklingen i epigentikken af de valgte kandidatgener over barn- og ungdommen og undersøge den indflydelse som miljøfaktorer som blandt andet ”in utero mijlø”, moderens helbred undergraviditeten, rygning og fysisk aktivitet har på udviklingen af epigenetikken. Undersøgelsen vil blandt andet foregå i samarbejde med Serum Institut og der vil blive inddraget udenlandsk ekspertise med hensyn til analysen af de epigenetiske test.

 

Der er til dato 12 afsluttede ph.d.-afhandlinger og 37 publikationer fra studiet. Yderligere fire ph.d.-afhandlinger er under udarbejdelse

 

 

Svendborg I (2008-2011)

Effektmåling og evaluering
Eleverne blev i denne fase undersøgt af videnskabelige medarbejdere tilknyttet projektet to gange om året. De primære effektmål var eventuelle forskelle imellem interventionsgruppen og kontrolgruppen indenfor nedenstående parametre, som sammenlignes flere gange i løbet af interventionsperioden:

 1. Fysisk aktivitetsniveau (målt med accelerometre)
 2. Fysisk form (bl.a. kondition)
 3. Kropssammensætning
 4. Blodtryk
 5. Risikomarkører i blodet (bl.a. insulin, glukose, HDL- og LDL kolesterol og triglycerid)
 6. Skadesincidens og rygproblemer (registeret vha. SMS-track og kliniske undersøgelser)
 7. Motoriske færdigheder (bl.a. balance, præcision og hurtighed)
 8. Knogleudvikling (bl.a. knoglemineraltæthed og frakturrisiko)

Det forventes desuden, at den ekstra idræt på sigt vil være medvirkede til udviklingen af en større talentmasse i Team Danmark regi.

Status
Baselinemålinger blev foretaget i september/oktober 2008 og i alt blev seks dataindsamlinger foretaget i perioden.

Ph.d.-studerende Svendborg I

Afsluttede
Kiropraktor Christina Rexen
Aldersrelaterede træningskoncepters indflydelse på børn og unges træningstilstand, fysiske koordination og antallet af idrætsskader

Fysioterapeut, Cand. Scient. San. Heidi Klakk 
Mere idræt i skolen - hvilken betydning har det for børns Kropssammensætning og risiko faktorer for livsstils sygdomme?

Fysioterapeut, MSc, Eva Jespersen 
Muskuloskeletale ekstremitetsskader i skolebørn - med særligt fokus på overbelastningsskader, årstidsvariation og kropssammensætning

Læge Marlene Søborg Heidemann
Knoglesundhed hos raske danske børn – et interventionsstudie

Kiropraktor Claudia Franz
Betydningen af øget fysisk aktivitet for nuværende og fremtidig sundhed hos børn og unge med fokus på rygsundhed

Aktive
Marianne Løgtholt Andreasen 
Effekt af øget fysisk aktivitet hos børn fra en sundhedsøkonomisk vinkel

 

Svendborg II (2011-2014)

Formål
At fortsætte visse undersøgelser fra Svendborg I, samt at udvikle screeningsredskaber for skadesrisiko samt undersøge effekten af udvalgte forebyggelses – og behandlingsmetoder hos børn med klager fra bevægeapparatet

Effektmåling og evalueringEleverne blev i denne fase undersøgt to gange af videnskabelige medarbejdere tilknyttet projektet. De primære effektmål var:

 1. Fysisk aktivitetsniveau (målt med accelerometre)
 2. Fysisk form (bl.a. kondition)
 3. Kropssammensætning
 4. Skadesincidens og rygproblemer (registeret vha. SMS-track og kliniske undersøgelser)
 5. Motoriske færdigheder (bl.a. balance, præcision og hurtighed)
 6. Hypermobilitet 

Ph.d. studerende Svendborg II

Afsluttede
Fysioterapeut, Master i Fitness & Exercise, Tina Junge
Risikofaktorer for knæskader hos børn og unge 8-15 år - herunder Generaliseret Led Hypermobilitet. CHAMPS study DK

Fysioterapeut, Cand. Scient.San. Lisbeth Runge Larsen
Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries

Kiropraktor Kristina Boe Dissing
Conservative care with or without manipulative therapy in the management of back and neck pain in Danish children aged 9-15. A randomized controlled trial

Aktive
Kiropraktor Signe Fuglkjær Møller
Muskuloskeletale ekstremitetsskader hos børn - hyppighed, forløb og betydningen af forskellige diagnostiske faktorer

 

Svendborg III (2014-2017)

Kontakt: Anna Bugge

Formål
At fortsætte visse undersøgelser fra Svendborg I og II, for derved at kunne se på langtidseffekter af interventionen på bl.a. risikofaktorer for livsstilssygdomme, kropskomposition, fysiske aktivitetsniveau, samt at udvide studiet med undersøgelser af kognition, akademisk formåen, synstest, samt en procesevaluering, der bl.a. kan underbygge en vidensudveksling mellem forskning og praksis.

Link til side om Svendborgprojektet hos FIIBL.

Effektmåling og evaluering
Eleverne bliver i denne fase undersøgt en gang af videnskabelige medarbejdere tilknyttet projektet. De primære effektmål var:

 1. Fysisk aktivitetsniveau (målt med accelerometre)
 2. Fysisk form (bl.a. kondition)
 3. Kropssammensætning
 4. Blodtryk
 5. Risikomarkører i blodet (bl.a. insulin, glukose, HDL- og LDL kolesterol og triglycerid)
 6. Motoriske færdigheder (hurtighed)
 7. Knogleudvikling (bl.a. knoglemineraltæthed og frakturrisiko)
 8. Kognitive funktioner
 9. Akademisk formåen
 10. Øjenundersøgelser

Desuden gennemføres en omfattende procesevaluering.

Ph.d.-studerende Svendborg III

Afsluttede

Cand Scient Jakob Tarp
Epidemiologiske sammenhænge mellem fysisk aktivitet, kardiorespiratorisk fitness og fedme med kardiometaboliske risikofaktorer hos unge

Læge Kristian Lundberg
CHAMPS øjenstudie

Igangværende

Cand Scient San Publ Jonas Vestergaard
Procesevaluering af Svendborg Projektet; Vidensudveksling mellem forskning og praksis
Link til FIIBL

Læge Maria Sode Rønne
Knogle mineralindhold og relationen til fedtvæv, glukosemetabolisme og pubertetsudvikling. 

Samarbejdspartnere og finansiering:
Samarbejdspartnere i projektet er: Team Danmark, UCL Lillebælt, Svendborg Kommune, Christian Mølgaard, Steffen Husby og Jørgen Schou, H.C. Andersen Børnehospital.

Projektet er finansieret af: TrygFonden, Team Danmark, Region Syddanmark og IMK Almene Fond

Projektet stiller generelt meget store mandskabsmæssige krav og vi er i den forbindelse meget taknemmelige for den interesse som idrætsstuderende, fysioterapeutstuderende, biomekanikstuderende og sygeplejerskestuderende har udvist overfor projektet. De har hjulpet og fungeret som testere samtidig med at mange af dem har lavet deres bacheloropgaver, specialer og præ-graduate forsker afhandlinger i forbindelse med projektet. Der har således deltaget mere end 100 bachelor-, speciale- og præ-graudate forsker studerende i forbindelse med studiet og der er indleveret mere end 50 bachelor-, kandidat og prægraduate afhandlinger, som er udarbejdet på baggrund af projektet.

Sidst opdateret: 25.10.2018