Svendborg III

Jonas Vestergaard Nielsen

Cand. Scient. San. Publ.
Ph.d. projekt, Syddansk Universitet, institut for idræt og biomekanik, RICH og FIIBL

Titel: Procesevaluering af Svendborg Projektet; Vidensudveksling mellem forskning og praksis.

Vejledere:
Thomas Skovgaard, Lektor og studieleder, Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik, FIIBL
Heidi Klakk, Post Doc., Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik, FIIBL og RICH

Link til FIIBL