Skip to main content

Aktive børn i dagtilbud - gladere, kloger og sundere børn

Motor skills in PreSchool (MiPS) - Svendborg børnehaveprojektet

 

Formål

Projektets hovedformål er at undersøge, om man med en målrettet indsats i børnehaven kan forbedre børnenes motoriske færdigheder og derigennem også forbedre børnenes helbred, trivsel og kognitive funktion. Hovedformålet, med den arbejdspakke, som RICH/EXE er ansvarlig for, er at måle effekten af interventionen hvad angår ændringer i børnenes fysiske aktivitet og kropssammensætning over ca. 3 år.

 

Der indsamles objektive målinger af fysisk aktivitet ved baseline, efter 18 og 30 måneder. De objektive målinger indsamles ved at børnene får en bevægelsesmåler fastsat på henholdsvis høje lår og i højre side af lænden.

 

Status

Baseline målingen for fysisk aktivitet blev gennemført og afsluttet i efteråret/vinteren 2016. I foråret/sommeren 2018 vil 18 måneders opfølgningen for måling af fysisk aktivitet og spørgsmål omkring børnehavebørnenes skærmtid blive gennemført som planlagt.  Vi har dog valgt at ændre metoden fra at fastholde målerne på lår og lænd med såkaldte plastre, til at fastholde målerne på lår og lænd med bælter. Ændringerne skyldes bl.a. forældre rapportering af gener hos børnene, og da der er tale om et opfølgningsstudie er vi sårbare overfor at familierne fravælger måling af fysisk aktivitet grundet tidligere oplevede gener. ’

Det har derfor været nødvendigt at udskyde  studiet på børnehavebørn, som bl.a. skal anvendes til at optimere databehandlingen af de indsamlede målinger indtil vi fandt en bedre metode Vi har gode erfaringer med metodeændringen på skolebørn, men metodeændringen har nødvendiggjort behovet for et ekstra feasibility studie for bl.a. at undersøge compliance til den nye metode på børnehavebørn. Begge pilotstudier forventes udført i foråret 2018 inden 18 måneders opfølgningen i MiPSstudiet påbegyndes. Alle godkendelser er på plads.

Sidst opdateret: 04.05.2018