European Youth Heart Study EYHS

 

EYHS er et prospektivt internationalt multicenter studie, med deltagelse af forskningsgrupper fra Danmark, Norge, Estland, Portugal, Spanien, England, Island, Holland og Østrig, der tilsammen danner grundlag for tværkulturelle studier af ætiologien for tidlig udvikling af risikofaktorer for hjertekarsygdomme. Projektet startede i Danmark 1997, hvor to tilfældigt udvalgte kohorter af piger og drenge på henholdsvis 9 år og 15 år blev inkluderet. I samme umiddelbare periode blev der igangsat data indsamling med identiske protokoller i Norge, Portugal og Estland. I det danske center blev en ny kohorte af 9-årige inkluderet i 2003/04. Kohorterne er nu blevet genundersøgt efter 6 år i 2003/04 og efter 6- eller 12 år i 2009/10. Seks års opfølgningsstudier er også gennemført i Norge og Portugal, hvilket vil give mulighed for en fortsat stor produktion af videnskabelige artikler på de longitudinelle data ud fra fællesdatabasen i de kommende år. Yderligere 5 lande har tilsluttet sig studiet (Island, Skotland, Spanien, Østrig, og Albanien), der vil samle data ind efter samme protokol, hvilket naturligvis styrker dette studies førende internationale position. Studiet er designet til at identificere miljømæssige, personlige, genetiske og sociokulturelle determinanter for tidlig udvikling af hjertekarsygdomme fra barndom til voksenalder. 
EYHS er unikt i kraft af sin størrelse, varighed og kvaliteten af målingerne der både baseres på objektive målinger og selv-rapporterede data via spørgeskema og interview. RICH er det koordinerende forskningscenter for projektet. 
Resultaterne, vi får gennem EYHS projektet, vil derfor fortsætte med at kunne bidrage med vigtig information, der ligger til grund for at udvikling af strategier til forbedring af sundheden blandt både børn og voksne.
En beskrivelse af protokollen for EYHS kan udleveres ved henvendelse til RICH.

Mere end 100 peer-reviewed videnskabelige artikler er blevet publiceret på EYHS. Et udpluk af hidtil offentliggjorte resultater hvor den danske del af EYHS er inkluderet har bl.a. vist at:

• Den gennemsnitlige fysiske form hos 8-10-årige børn faldt i perioden fra 1985 til 1997, og der kunne påvises en signifikant polarisering i den fysiske form hos både børn og unge i det pågældende tidsforløb. Der kunne ligeledes påvises en signifikant polarisering mht. parametrene overvægt og fedme.
• De risikofaktorer som indgår i begrebet ”det metaboliske syndrom” har en signifikant tendens til at hobe sig op (”cluster”) hos inaktive børn og unge.
• Den offentlige anbefaling burde sandsynligvis sættes op til 1½ time med mindst moderat aktivitet om dagen, når målet er at forhindre ”clustering” af risikofaktorer hos børn og unge.
• Det gennemsnitlige fysiske aktivitetsniveau i alderen 8-10 år er moderat prædikterende for det gennemsnitlige aktivitetsniveau i 14-16-års alderen.
• 8-10-åriges fysiske aktivitetsniveau har ikke ændret sig i løbet af perioden 1997/98 til 2003/04
• Ophobning af kardiovaskulære risikofaktorer er til stede hos børn og unge med dårlig kondition.
• Børn og unge der cykler til skole er mere fysisk aktive, end de der benytter passiv transport, og de har i gennemsnit en 8 % bedre kondition.
• Børn der ændrer sig fra passiv transport ved det 9. leveår, til at cykle til skole i de 15. leveår har en bedre udvikling i kondition end børn, der fortsætter med passiv transport.
• Der er sket en polarisering i fysisk form og BMI på tværs af socioøkonomisk status i perioden 1997/98 til 2003/04, idet mere uhensigtsmæssige trends blev konstateret hos børn af forældre med lav socioøkonomisk status.
• Amning mindsker risikoen for udvikling af forhøjet blodtryk blandt 9- og 15-årige fra Danmark og Estland.
• Danske børn og unge fra familier med høj socioøkonomisk status har en bedre insulin sensitivitet end børn og unge fra familier med lav socioøkonomisk status. Dette billede er omvendt blandt børn fra Estland og Portugal.
• På baggrund af et konsortium baseret på multinationale kohorter, herunder EYHS, er den første genetiske variant (rs314276), der er med i reguleringen af tidspunkt for initiering af pubertet blevet lokaliseret til kromosom 6 beliggende i LIN28B locuset.
• Genetisk variation i PPARGC1A kan have indflydelse på flere metaboliske parametre blandt børn og unge
• Genetiske varianter for glukose koncentration identificeret i genome-wide studier, påvirker faste glukose koncentrationen blandt børn og unge
• Et højt TV- og computer forbrug i 15-årsalderen er forbundet med forhøjede niveauer af risikofaktorer for hjertekarsygdomme i ung voksen alder
• Lav muskel styrke i 15-års alderen er forbundet med øget insulin resistens og risikofaktorer for hjertekarsygdomme såsom fedme, blodtryk og triglycerid i blodet i ung voksenalder
• Et højt tidsforbrug af TV og computer er relateret til lav muskelstyrke i bug- og rygmuskulatur blandt 15-årige
• En lille mængde fysisk aktivitet med høj intensitet gennem barndommen er relateret til forhøjede niveauer af risikofaktorer for hjertekarsygdomme i ung voksenalder
• Indtag af sukkerholdige drikke i 15-års alderen er relateret til graden af fedme i ung voksenalder

Klik her for at se indholdet i EYHS-databasen og de  anvendte metoder.

Kontaktperson: Karsten Froberg