Skip to main content

Erhvervsskoleprojektet

Baggrund

Med Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) som initiativtager, blev et mangfoldigt partnerskab samlet i efteråret 2014 for at skabe en sundheds- og trivselsindsats på danske erhvervsskoler. Deltagerne i partnerskabet er DFIF, Pensam, Fag og Arbejde (FOA), PsykiatriFonden, Produktionsskoleforeningen, Erhvervsskolernes Elevorganisation (EEO), Schools On The Run og RICH som evaluerende part. Ministeriet for sundhed og forebyggelse støttede projektet med 5 mio. primo 2015.

 

Formål

Det overordnede formål var: igennem en helhedsorienteret indsats at:

1.    øge deltagelse i, lysten til og kvaliteten af fysisk aktivitet,

2.    fremme trivsel

3.    styrke sundhedskompetencerne blandt elever på erhvervs-, produktions- og social- og sundhedsskolerne.

 

Indsats

Indsatsen på skoler tog udgangspunkt i de eksisterende programmer, indsatser og kompetencer som partnerne kunne byde ind med. Indsatsen blev ligeledes samlet under navnet Optur United på skolerne. Elementer i indsatsen bestod bl.a. af:

·         Sundhedscaféer, hvor eleverne har mulighed for at få foretaget forskellige målinger på deres fysiske helbred.

·         Workshops for lærerne omkring fysisk aktivitet og trivsel

·         Arrangementer, såsom Schools on the Run og Aktivitetsdag.

Indsatsen blev designet med en adaptiv implementeringstilgang, hvilket betød, at den blev implementeret over to omgange, hhv. skoleårene i 2016/17 og 2017/18. Perioden mellem de to omgange blev brugt til at tilpasse indsatsen i fht. erfaringer, som blev gjort undervejs.

 

Status

Efter det første år med udrulning af interventionen blev det besluttet, at evalueringen skal suppleres med et kvalitativt perspektiv til spørgeskemaernes forsøgt på at kvantificere potentielle ændringer. Dette indbefattede både observationer og interviews med relevante interessenter på skolerne. Indsatsen blev ydermere forlænget til slutningen af 2017, pga. rekrutteringsproblemer. Som følge deraf blev evalueringen ligeledes udsat til slutningen af 2017.

Pga. lav elevdeltagelse i de spørgeskemabaserede evalueringselementer, kunne disse ikke anvendes til at besvare projektets primære formål. Derimod blev de anvendt sammen med de kvalitative undersøgelserne på skolerne til at vurdere hvordan indsatsen blev modtaget, om den havde haft betydning for elevernes sundhedskompetencer, trivsel og fysiske aktivitet. Evalueringen blev gennemført af videnskabelig assistent, Daniel Nørskov, i samarbejde med postdoc., Kristian Traberg Larsen, og har resulteret i en rapport.

 

Resultater

Indsatsen er i store træk blevet modtaget godt af både lærere og elever. Især kombinationen af inspiration til implementering af fysisk aktivitet i undervisningen for lærerne og viden omkring håndtering af trivsel er blevet modtaget positivt, og vurderes som gode redskaber. For eleverne har den praktisk opnåede viden omkring sundhed i forbindelse med Sundhedscaféerne, fungeret som gode afsæt til en bevidstgørelse af egen sundhedsadfærd. Aktivitetsdagen har flere steder givet et socialt udbytte, som mange elever har hungret efter på uddannelserne.

Den eksisterende evaluering er desværre ikke i stand til at konkludere på i hvilken grad indsatsen har nogen effekt som rækker ud over den umiddelbare reaktion på indsatsen.

Det vurderes at være et område, hvor der både findes et stort behov og potentiale for skabe meningsfyldte tiltag på trivsels- og bevægelsesområdet.

Sidst opdateret: 04.05.2018