Skip to main content

Effekter af aerob træning på kognition hos unge

I: Effekten af 9 ugers aerob træning på eksekutive funktioner, intelligens kvotient og brain-derived neurotrofisk faktor hos unge i alderen 15-19 år

 

Formål
Formålet med projektet er at undersøge hvorvidt 30 minutters aerob træning i 9 ugers ved hhv. lav og moderat til høj intensitet har en effekt på eksekutive funktioner, intelligens kvotient og brain-derived neurotrofisk faktor hos unge i alderen 15-19 år. Herunder undersøges om træningsintensiteten har en betydning.

 

Status

Projektet blev gennemført som et randomiseret kontrolleret studie i foråret 2014 og inkluderede 114 gymnasieelever. De inkluderede personer blev randomiseret til én af tre grupper: en kontrolgruppe, en gruppe som trænede ved lav intensitet eller en gruppe som trænede ved moderat til høj intensitet. Kognition (Flanker test og AX-CPT), intelligenskvotient, aerob fitness, blodprøver m.fl. blev indsamlet før og efter 9 uger.

Resultaterne indgår i ph.d. afhandling, som er indsendt februar 2018. Hovedartiklen er under udarbejdelse og indsendes til en videnskabelig journal i foråret 2018.

 

 

II: Den akutte effekt af aerob træning på inhibitorisk kontrol hos unge i alderen 15-19 år


Formål

Formålet med projektet er at undersøge den akutte effekt af aerob træning på inhibitorisk kontrol hos unge i alderen 15-19 år. Herunder at undersøge, om træningsintensiteten og træningsvarigheden har en betydning.

 

Status
Projektet blev gennemført i efteråret 2013 og inkluderede 52 gymnasieelever. Alle personer gennemførte fire forskellige træningssessioner, som varierede i forhold til træningsintensitet og –varighed, og én kontrol session, som bestod af 30 minutter hvile i en stol. Test af inhibitorisk kontrol (flanker test) blev gennemført umiddelbart efter hver session.

Resultaterne indgår i ph.d. afhandling, som er indsendt februar 2018. Hovedartiklen er indsendt til en videnskabelig journal.

 

 

III: Procedure for behandling af blodprøver ved måling af Brain-derived neurotrophic factor (BDNF)


Formål

Formålet med projektet at undersøge hvilken betydningen proceduren for behandling af blodprøver har for koncentrationen af BDNF i plasma og serum.


Status

Projektet blev gennemført i efteråret 2016 og inkluderede 19 unge mænd i alderen 18-40 år. Alle personer fik taget blodprøver, som blev behandlet forskelligt i forhold til 1) tid mellem tapning af blod og centrifugering (serum og plasma), 2) centrifugeringshastigheden (plasma) og 3) dobbelt/enkelt centrifugering (plasma). Der er lavet aftale med kompetente personer fra Rigshospitalet om samarbejde og blodprøverne vil blive analyseret i marts 2017.

Resultaterne indgår i ph.d. afhandling, som er indsendt februar 2018. Hovedartiklen indsendes til en videnskabelig journal i foråret 2018.

 

Kontakt: Anne Kær Gejl