Effekten af fysisk aktivitet på børns akademiske evner og kognition

Mange af os er bevidste om, at fysisk aktivitet skaber et større velbefindende generelt. Ikke desto mindre, er det i vor tids teknologi-drevne verden nemt at glemme, at vi er født til at bevæge os, da vi har konstrueret et samfund, hvor bevægelse i høj grad er overflødiggjort. Det stillesiddende moderne liv i de vestlige samfund udgør en risiko for vores fortsatte eksistens og kan ikke kun være ødelæggende for kroppen men lige-ledes for hjernen. Fysisk aktivitet påvirker formentlig hjernen på samme måde, som den påvirker kroppen, idet hjernen ligesom en muskel udvikles ved aktivitet og degenererer ved inaktivitet.
Lige nu affyrer forsiden af din hjerne signaler om, hvad du læser, og hvor meget, du vil huske, afhænger muligvis af, hvorvidt du har haft mulighed for at være fysisk aktiv i dag, hvilket muliggør en større rekruttering af neuroner til opmærksomhedskrævende opgaver.

Men kan fysisk aktivitet virkelig facilitere læring og kreativitet, eller tænker vi bedst, når kroppen er passiv? Vil mere tid til fysisk aktivitet ikke betyde mindre fokus på vigtige fag som dansk og matematik?

Flere studier har søgt at frembringe et overblik af sammenhængen mellem børns fysiske aktivitet og kognitive evner men er dog stadig præget af stor tvetydighed. Det, at sammenhængen udelukkende studeres ved at se på effekten af et øget antal bevægelsestimer i uddannelsesinstitutionen, kan måske forklare, hvorfor man endnu ikke har været i stand til at konstatere en entydig sammenhæng mellem fysiske og kognitive evner, idet den fysiske aktivitet ikke relateres til den kognitive læring. En nødvendig og lovende udfordring for fremtidig forskning er således at integrere fysisk aktivitet i klasseundervisningen.

Desuden afhænger Danmarks økonomiske konkurrenceevne af et uddannelsessystem, der kan fremme ny viden og kreativitet. Hvis vi skal være førende indenfor forskning, er spørgsmålet, hvordan det er muligt at stimulere indlæring og motivation. For at mu-liggøre innovative idéer, må vi forny vores uddannelse, så der gives plads til at tænke nye tanker fra indskoling til voksenuddannelse, og nogen forskning antyder, at der er en tæt sammenhæng mellem muligheden for bevægelse og de højeste kognitive processer som kreativitet og innovation. Formålet med projektet er således at undersøge effekten af fysisk aktivitet på børns kognition, som en integreret del af klasseundervisning og som en individuel stimulus uden for klasseværelset.

Kontakt: Mona Have Sørensen