Cykelprojekter


Lars Østergaard

Cand. Scient.
Ph.d. projekt Syddansk Universitet Odense, Institut for Idræt og Biomekanik, RICH

Titel
Betydningen af aktiv transport til skole og arbejde for biologiske risikofaktorer

Projekter
Tryg og sikker skolecykling
Skolecykling og det metaboliske syndrom
Skolecykling og overvægt

Vejleder
Lars Bo Andersen, Prof. Dr.med

 

Tryg og sikker skolecykling

Beskrivelse

Tryg og sikker skolecykling er et prospektivt interventionstudie, der har til formål at optimere og evaluere effekten af forskellige initiativer gennemført af Dansk Cyklistforbund i samarbejde med skoler og kommuner

Målinger
· Kondition (Andersen løbetest)
· Simple mål for overvægt
· Spørgeskema

 
Intervention
I alt 23 skoler indgår i cykelprojektet (13 interventions- og 8 kontrolskoler).
Der indgår 9 skoler i hovedstadsområdet, 8 på Fyn og 6 i Frederiaområdet.

Interventionen består af
· Strukturelle tiltag (fx sikre cykelveje omkring skolerne, cykelparkering, mv.)
· Trafikregulering omkring skolerne
· Oplysning og kampagner

Projektet udføres i samarbejde med Jan Toftegaard Støckel, SDU, og Dansk Cyklistforbund (Anette Jerup Jørgensen og Allan Carstensen)

Kontaktperson og projektleder
Lars Bo Andersen


 

Skolecykling og det metaboliske syndrom

Beskrivelse
Tidligere observationelle studier viser, at der er associationer mellem kardiometaboliske risikofaktorer og cykling i skole. Formålet med dette studie er, i et randomiseret design, at undersøge om cykling i skole påvirker børns kondition og kardiometaboliske risikofaktor profil.

Målinger
Kondition (VO2peak test)
Blodtryk
Blodprøve
Aktivitetsniveau (accelerometer)
Spørgeskema
Feltmåling af skolecykling
GPS
Pulsmåler 

Intervention
43 ikke cyklende børn blev forår 2011 allokeret til enten passiv transport (n=20) eller cykling i skole (n=23).
Ændringer i kondition og kardiometabolisk risikofaktorprofil er analyseret. Resultaterne er indsendt til vurdering ved videnskabeligt tidsskrift.

Artikel
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23117560


Skolecykling og overvægt

Beskrivelse
Tidligere studier af sammenhængen mellem transport til skole og BMI har været tvetydige. Det er sandsynligt at dette skyldes mangel på statistisk styrke. Formålet med dette studie er at undersøge sammenhængen i en stor stikprøve baseret på skolebørnsundersøgelsen i Odense kommune.

Målinger
Spørgeskema:

BMI
Fedme eller overvægt
Transportform
Fysisk aktivitet

Artikel
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22733866