Skip to main content

Forskning

RICH vil nationalt og internationalt være et førende forsknings- og videnscenter i relation til børns og unges sundhed.

Mission

RICH er et forskningscenter, hvis mission er at gennemføre interdisciplinær forskning, der kan bidrage til opbygning af et solidt evidensgrundlag for betydningen af fysisk aktivitet og andre livsstilsfaktorer for børn og unges fysiske og mentale sundhed, samt at udvikle og gennemføre populations-baserede interventioner i samarbejde med kommuner, organisationer, lokalsamfund og andre partnere.

Strategi

Vi har identificeret 5 strategiske områder der skal guide vores forskning i RICH i 2016-2020. I løbet af disse år er vores mål at igangsætte en række nye forskningsprojekter, der sammen med vores igangværende studier vil være stærke bidrag, der skal forbedre vores forståelse af, hvad der er bestemmende for børn og unges sundhed og komme med innovative løsninger, der kan implementeres i samfundet med henblik på forebyggelse og sundhedsfremme i befolkningen. Vores forskning i 2016-20 vil bestå af både basal forskning og effektforskning indenfor hver af de fire prioriterede områder (Figur).

Sidst opdateret: 01.04.2019