Forskning

Forskning prioriteres højt på Retsmedicinsk Institut. Den er overvejende afledt af instituttets opgaver, og består kun i mindre grad af grundforskning. Der forskes i dødsårsager, og det er instituttets håb, at minimere antallet af dødsfald, hvor man efter en obduktion ikke er sikker på dødsårsagen .

Inden for de seneste 10 år er der skrevet tre doktordisputatser omhandlende henholdsvis (1) computertomografi i Retsmedicin, (2) spedalskhed i Danmark i fortiden og (3) følger af alkoholmisbrug .

For tiden er der  to igangværende ph.d.-projekter omhandlende (1) betydningen af migration for byboernes liv i middelalderen (Vicki Kristensen);  (2) betydningen af farmakologiske og ikke-farmakologiske faktorer for udviklingen af organforandringer og forekomst af pludselig og uventet hjertedød hos personer med skizofreni (Anne Bugge);  Læs mere om projekterne under 'phd-projekter'.

Senest her i 2017 er afsluttet phd-projekter om (1) skeletal aldersbestemmelse, et demografisk studie af Ribes befolkning gennem 1000 år ved hjælp af nyudviklede aldersbestemmelser og  (2) kronisk infektionssygdommes epidemiologi set i en dansk skeletsamling fra år 800 til 1800.  Tidligere afsluttedes et projekt omhandlende genmutationer i et stort materiale af døde narkomaner til sammenligning med ligeledes store materialer af levende narkomaner og raske personer. Formålet var at vurdere genmutationers betydning for stofomsætning, og derved få en vurdering af, hvorfor nogle narkomaner dør med en koncentration af narkotika, som andre overlever. 

Retsmedicinsk Institut forsker også i emner, der berører  de levende, så som ofre for voldtægt, og der er for nogle år siden afsluttet et ph.d.-projekt om dette. Læs mere om projekterne under fanen 'phd-projekter'.

Der forskes inden for flg. emner: 

  • Retspatologi
  • Retstoksikologi
  • Retsantropologi – paleodemografi, paleoepidemiologi, paleopatologi
  • Alkohol- og narkomisbrug  

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies