Skip to main content
DA / EN

Phd-forsvar

Phd-forsvar fredag den 4. december 2015

 

Hvorfor dør hvert år omtrent 250 narkomaner på landsplan i Danmark?  Kan det skyldes at bestemte genetiske varianter giver en øget risiko for at dø af en overdosis med enten morfin eller metadon eller kombinationen?

Det spørgsmål forsøger senior retskemiker Dorte J. Christoffersen at besvare i sit ph.d.-forsvar, som finder sted d. 4/12-2015 kl. 10.00 i Lokale 19.308 på J.B. Winsløws Vej 19, 5000 Odense C.

Titlen er ”The Pharmacogenetics of sudden death in heroin addiction”.

Projektet er udført på Retsmedicinsk Institut i et samarbejde med Institut for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Klinisk Farmakologi, SDU. Studiet omfatter en undersøgelse af genetiske varianter hos afdøde narkomaner, narkomaner i vedligeholdelsesbehandling med metadon og en gruppe af frivillige raske forsøgspersoner. Ved at inkludere en kontrol gruppe af raske forsøgspersoner undersøges om en eventuel ændret gensammensætning blandt de døde narkomaner er et udtryk for en genetisk risiko for at dø af overdosis. Der er indsamlet et materiale på ca. 1200 forsøgspersoner. Studiet vil på længere sigt kunne danne grundlag for udvikling af en gentest med henblik på individuelle behandlingsforløb hos narkomaner eller ved anvendelse af metadon og morfin mod smerter eksempelvis hos cancer patienter.

 

Redaktionen afsluttet: