Retsmedicinsk Institut

 

Retsmedicin defineres  som ”naturvidenskab og lægevidenskab anvendt i retsvæsnets tjeneste”. Faget karakteriseres ved den absolutte uafhængighed af både myndigheder, offentlige institutioner og privatpersoner.

Retsmedicinsk Institut er placeret på universitetet af selvsamme grund, idet andre ansættelsessammenhænge ikke i samme grad garanterer uafhængigheden. Desuden er der god brug for forskning på området, dels til udvikling af nye metoder, og dels til opgørelse af vores viden og formidling af denne til samfundet.

Faget beskæftiger sig med dokumentation, og retsmedicinere har ikke patienter. Dette skyldes frygten for, at patientforhold ville rokke ved den uafhængige vurdering.

Instituttet har tre hovedområder:

Det retslægelige område
Det retskemiske område
Det antropologiske område 

Retsmedicinen har to hovedområder, dels rekvireret arbejde for justitsvæsnet og eventuelle andre myndigheder, og dels ordinær virksomhed i form af undervisning og forskning ved universitetet.  

 

25 års Jubilæum i statens tjeneste

Institutleder, professor og statsobducent, Peter Mygind Leth, kunne den 1. august 2018 fejre 25 års jubilæum i statens tjeneste. Det blev markeret ved en reception for alle jubilarer d. 17. januar 2019.

Jørgen Thomsen tildelt pris i Baltimore

AAFS's Humanitarian and Human Rights Resource Center’s Clyde Snow Award blev tildelt Jørgen Lange Thomsen den 20. februar 2019 ved AAFS's årsmøde i Baltimore

læs mere

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies