Skip to main content

Partnerscreening: Forhandling og forventningsafstemning

Partnerscreening - klik for at læse mere
Forhandling og forventningsafstemning

Det er afgørende, at I gør jer nogle overvejelser om, hvilke forventninger I og jeres potentielle partnere har til et muligt fælles projekt.

Følgende spørgsmål kan give grundlag for overvejelser og diskussioner med mulige partnere:

  • Hvad handler vores fælles projekt om?
  • Hvad er projektets overordnede mål? Hvad er den enkelte partners mål – og hvordan passer/støder disse sammen?
  • Hvilken rolle spiller hver partner?
  • Hvem har ansvar for projektets fremdrift?
  • Hvor tit mødes vi?
  • Hvordan forhandler vi eventuelle konflikter i samarbejdet?
  • Økonomi/ejerforhold/jura?

Programkortet på næste side præciserer, hvad der skal arbejdes med og hvilke områder, samarbejdspartnere i fællesskab arbejder på at forbedre/udvikle. Programkortet udformes af de involverede i fællesskab.

Når parterne er enige om de problemstillinger, samarbejdet skal beskæftige sig med, udarbejdes en problemformulering samt indhold og formål for hvert enkelt område, som kort og præcist skitserer problem og eventuel løsning.

Ud fra problemformuleringen opbygges og organiseres OPI-projektet. Det skal af programkortet fremgå, hvem af samarbejdspartnerne, der deltager, samt hvor ansvaret for de forskellige delopgaver i projektet ligger.

Ud fra problemformuleringen opstilles de udviklingsfaser og milepæle, som man kan forudse for projektet. Det angives, hvem der er ansvarlig for at give feedback. Mål og forventede resultater noteres.

Programkortet skal bruges aktivt gennem projektforløbet, så processen, de opstillede mål og forventede resultater kan justeres, hvis man er ved at køre ad sporet.

Sidst opdateret: 15.01.2018