Menu

Digitale afleveringer:

Fra efterårssemesteret 2017 skal afsluttende projekter (Afgangsprojekter, Bachelorprojekter samt Specialer), Semesterprojekter, Virksomhedsforløb, Ingeniørpraktik og øvrige afleveringer afleveres digitalt i ”SDU Assignment” via BlackBoard. Det sikrer lovkravet om, at alle eksamensbesvarelser arkiveres.

 

Vigtigt:

Det er dermed ikke længere tilladt at aflevere Afgangsprojekter, Bachelorprojekter, Specialer Semesterprojekter, Virksomhedsforløb, Ingeniørpraktik og øvrige afleveringer via student-mail eller i papirform til underviser/vejleder.

 

I skal navngive de uploadede filer på følgende måde:

  • Afsluttende projekter: Fulde navn på alle de studerende i gruppen
  • Semesterprojekter: Gruppe nr.
  • Virksomhedsforløb og ingeniørpraktik: Fulde navn

Afleveringsform:

Selve opgaven skal afleveres som en PDF fil – evt. bilag skal afleveres som ZIP eller PDF fil.

Husk at udfylde udlånssedlen til biblioteket på nedenstående link:

https://www.sdu.dk/da/Om_SDU/Fakulteterne/Teknik/Ledelse_administration/Raad_naevn_udvalg/studienaevn_ingenioerudd/ansoegningsskemaer.aspx

 

Gruppeaflevering:

Hvis flere studerende skal aflevere en fælles opgave digitalt, skal de udpege én, der afleverer.

Vedkommende skal sende en kvittering for afleveringen til de andre i gruppen.

 

Afleveringsfrist på afsluttende projekter:

Afgangsprojekter, Bachelorprojekter og Specialer afleveres senest den første hverdag i henholdsvis januar/juni - senest kl. 10.00. Afleveringsdato for øvrige afleveringer aftales med underviser/vejleder.

 

Fortrolige projekter/rapporter (Afgangsprojekter/Bachelorprojekter/Specialer):

NDA udfyldes ifm. aflevering og vedlægges som bilag som en PDF fil, og navngives som ”NDA”.

Link til NDA:

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/mmmi_maersk_mckinney_moeller/studerende/standardaftale

 

Individuel studieaktivitet (ISA):

ISA må gerne afleveres via PDF til underviser/vejleder.

 

 

 

Nærmere detaljer omkring digitale afleveringer kan findes under dette link:

https://mitsdu.dk/da/mit_studie

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies