Skip to main content

Fremtiden betyder noget for os

Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet arbejder med forskning og uddannelse inden for avancerede og kollaborative robotter samt andre teknologier

Videnskab og teknologi spiller en central rolle i forhold til FN’s verdensmål. Som formanden for det økonomiske og sociale råd, Marie Chatardová, sagde ved et FN-forum i 2018:

No one can ignore the vital role of science, technology, and innovation in advancing the transformative impact of the 2030 agenda .

På  Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet er vi bevidste om vores ansvar. Vi arbejder med FN’s verdensmål på mange forskellige niveauer ud fra et ønske om at sætte et positivt aftryk på verdenen.

Mål #8: Automatisering hjælper med at skabe anstændige jobs

Selvom den globale fattigdom er faldet drastisk de seneste 25 år, er millioner af mennesker stadig fattige, arbejdsløse eller fanget i tvunget arbejde, slaveri eller menneskesmugling.

FN’s ottende mål handler om at skabe anstændige jobs og økonomisk vækst, så vi sikrer fuld og ansvarlig beskæftigelse for alle mænd og kvinder inden 2030.

Avancerede og kollaborative robotter kan hjælpe os med at nå i mål. Kollaborative robotter kan nemlig overtage mange monotone opgaver, så hverdagen bliver lidt lettere og lidt sjovere for medarbejderne.  Generelt set er automatisering med til at accelerere vækst, hvilket fører til flere nye jobs - også i udviklingslande.

Det er vores vision, at robotter skal fungere som et intelligent redskab for den ansatte. Medarbejderen skal være  i kontrol og være ansvarlig for processen, mens robotten tager sig af de banale opgaver.  

Det fremmer et bedre arbejdsmiljø og et bedre grundlag for en god løn.Mål #9: Industri 4.0 understøtter bedre infrastruktur og en stærkere industri

Økonomisk vækst er i høj grad drevet af investeringer i infrastruktur og innovation. Vi er nødt til at finde vedvarende løsninger på de økonomiske og miljømæssige udfordringer. Og som FN påpeger, kan videnskabelig forskning og innovation være med til at facilitere bæredygtigt udvikling.

SDU har for nyligt investeret mere end 100 millioner danske kroner i et nyt Industri 4.0 Lab, hvor nye produktionsmetoder bliver testet i tæt samarbejde mellem studerende, forskere og industrielle partnere.

Laboratoriet understøtter avanceret forskning, innovation og uddannelse indenfor de teknologier, der ligger til grund for Industri 4.0. Det er vores ambition, at laboratoriet skal være en af Europas mest avancerede faciliteter, og et sted, hvor vi sammen udvikler nye, bedre og smartere måder at sikre global, bæredygtig industrialisering.Mål #13: Teknologi sætter aftryk på klimaet

Klimaforandringer er et globalt problem med drastiske konsekvenser.  Derfor må vi tackle udfordringerne sammen. Vi tror på, at Industri 4.0-initiativerne vil have en positiv effekt på klimamålene. Fleksibel produktion vil resultere i mindre spild. Det vil også minimere transporten af produkter, fordi produktionen bliver mere lokal.

Der er mange måder, hvorpå nye teknologier som robotter, droner og kunstig intelligens kan have indflydelse på vores klima. Ofte ses der overraskende sammenhænge mellem teknologi og klima. For eksempel er blockchain med til at transformere hverdagen for ecuadorianske kakaobønder.

På Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet arbejder vi også på at reducere CO2-belastningen i vores eget daglige arbejde, blandt andet ved at opfordre til dialog og diskussion om klimavenlige initiativer og arbejdsgange.


Et par eksempler

Sidst opdateret: 11.08.2020