Skip to main content

Samarbejde

Samarbejde med eksterne interessenter

Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet arbejder i vid udstrækning sammen med både erhvervsliv og forskerinstitutioner i ind- og udland. Samarbejdet varetages af instituttets medarbejdere inden for bl.a. følgende områder:

 • Biologisk inspireret robotteknologi
 • Modulære og cellulære robotter 
 • Cognitive vision (2D-billedbehandling og 3D-fortolkning af billeder) i forbindelse med gribning og realtids-genkendelse af objekter
 • Anvendt matematik til matematisk modellering af f.eks. mekaniske systemer og processer samt til bevægelsesplanlægning
 • Softwareteknologi, specielt modellering, arkitektur, evolution af software samt videnhåndtering
 • Indlejrede systemer
 • Velfærdsteknologi

Samarbejdets form kan være på konsulentbasis eller som koordinator for eller deltager i større eller mindre eksternt finansierede projekter og partnerskaber.

Virksomheder eller andre, der ønsker at deltage i projekter eller andre former for samarbejde med instituttet, er meget velkomne til at kontakte instituttets medarbejdere for nærmere oplysninger om muligheder, betingelser og faciliteter.

 

Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 7380
 • Fax: +45 6615 7697

Sidst opdateret: 24.07.2020