Skip to main content

Samarbejde med eksterne interessenter

Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet arbejder i vid udstrækning sammen med både erhvervsliv og forskerinstitutioner i ind- og udland. Samarbejdet varetages af instituttets medarbejdere inden for bl.a. følgende områder:

  • Biologisk inspireret robotteknologi
  • Modulære og cellulære robotter 
  • Cognitive vision (2D-billedbehandling og 3D-fortolkning af billeder) i forbindelse med gribning og realtids-genkendelse af objekter
  • Anvendt matematik til matematisk modellering af f.eks. mekaniske systemer og processer samt til bevægelsesplanlægning
  • Softwareteknologi, specielt modellering, arkitektur, evolution af software samt videnhåndtering
  • Indlejrede systemer
  • Velfærdsteknologi

Samarbejdets form kan være på konsulentbasis eller som koordinator for eller deltager i større eller mindre eksternt finansierede projekter og partnerskaber.

Virksomheder eller andre, der ønsker at deltage i projekter eller andre former for samarbejde med instituttet, er meget velkomne til at kontakte instituttets medarbejdere for nærmere oplysninger om muligheder, betingelser og faciliteter.