Skip to main content

 

Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttets institutstyrelsen består af:

  • Rektor, Syddansk Universitet
  • Dekan Henrik Bindslev, Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet (formand)
  • Direktør Mads Lebech, A.P. Møller og Chastine Mc-Kinney Møller Fond til Almene Formaal
  • Lensgreve Frants E. Bernstorff-Gyldensteen, Gyldensteen Slot
  • Esben Østergaard, grundlægger og CTO, Universal Robots
  • Institutleder Kasper Hallenborg, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet (sekretær)

Læs Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttets styrelsesordning her.

Sidst opdateret: 09.05.2022