Menu

Forskningsprojekter

Eksempler på igangværende projekter:

FlexDraper - et intelligent robot-vision system til drapering af fibermåtter (Innovationsfonden; 2016-2019) er et akademisk-industrielt samarbejde med det formål at udvikle et nyt automatisk system til drapering af fibermåtter. Projektet koordineres af Syddansk Universitet (SDU), Aalborg Universitet (AAU), Dannmarks Tekniske Universitet (DTU), Therma Aerostructures A/S og Robotool A/S. Totalbudgettet beløber sig til 17,2 millioner DKK. Yderligere information kan fås ved henvendelse til professor Henrik Gordon Petersen, hgp@mmmi.sdu.dk
FlexDraper

ReconCell (EU Horizon2020; 2015-2018). Ni partnere fra Slovenien, Danmark, Tyskland, Finland, Litauen og Østrig står bag projektet, som vil bruge robotter i fremstillingssmiljøer for mindre produktionsstørrelser i små og mellemstore virksomheder. Projektet bygger videre på de resultater, der blev opnået i et tidligere EU-projekt, IntellAct, som blev koordineret af Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet. Yderligere information fås ved henvendelse til lektor Thiusius R. Savarimuthu, trs@mmmi.sdu.dk
ReconCell

MADE - Platform for future production (Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation; 2014-2018) er et akademisk-industrielt samarbejde, der skal bane vej for udvikling af nye, effektive og forbedrede produktionsformer, som kan styrke produktionsindustrien i Danmark og forøge dens konkurrenceevne. Projektet koordineres af Dansk Industri. Partnere i projektet er Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet, Copenhagen Business School, Aarhus Universitet, Teknologisk Institut, FORCE Technology og en række fremstillingsvirksomheder. Det samlede budget er på 183,5 mio. DKK. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til professor Henrik Gordon Petersen, hgp@mmmi.sdu.dk
MADE

Centre for BioRobotics (støttet af FORSK2020; 2014-2018) undersøger tekniske muligheder i naturen og udnytte dem ved hjælp af robotteknologier. Projektet koordineres af Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet i samarbejde med Biologisk Institut, Syddansk Universitet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til professor John Hallam, john@mmmi.sdu.dk
Chiroping

Multimodal Sensing in the Natural Environment (støttet af Human Frontier Science Program, USA; 2013-2016) fokuserer på hvordan dyr bearbejder og bruger multimodal sensorisk information fra det naturlige miljø, herunder fra forskellige arter af flagermus. Udover Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet og Biologisk Institut fra Syddank Universitet deltager følgende partnere i projektet: University of Maryland (USA), Smithsonian Tropical Research (Panama), Tel-Aviv University (Israel). Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til professor John Hallam, john@mmmi.sdu.dk
Bat

EMoCrane (støttet af EUDP; 2013-2016) sigter mod at udvikle og afprøve en energieffektiv, modulopbygget og batteridrevet elektrisk-hydraulisk enhed, der monteres som drivkraft for lastbilkraner. Ved at konvertere et højt dieselforbrug til elektrisk drift, reducerer løsningen CO2-udledningen, partikelforurening og støjbelastning. Den innovative “plug-and-play” teknologi henvender sig til et marked, hvor der ikke i dag findes effektive, pålidelige og robuste batteridrevne løsninger. Projektet udvikles i samarbejde med Banke ApS og Danfoss Power Solutions. Derudover er udvikling af projektet blevet støttet af UdviklingsRåd Sønderjylland i forbindelse med gennemførelse af eMOTION-projektet under Interreg IVa samt Lean Energy Cluster-projektet. Yderligere information fås ved henvendelse til lektor Morten Nymand, mny@mmmi.sdu.dk
EMoCrane

ACAT (støttet af EU FP7; 2013-2016) fokuserer på, hvordan kunstige systemer (robotter) forstår og anvender oplysninger, der er målrettet mennesker. Projektet koordineres af Institute for Physics III, Georg August University Göttingen (Tyskland). De andre projektpartnere er Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Aalborg Universitet, Vytauto Didziojo University (Litauen), Jozef Stefan Institute (Slovenien) og University of Bremen (Tyskland). Yderligere Oplysninger fås ved henvendelse til professor Norbert Krüger, norbert@mmmi.sdu.dk
acat

CARMEN (støttet af Styrelsen for Forskning og Innovation; 2013-2017) fokuserer på nye, avancerede metoder til virtuel udførelse af alle faser af en robotteknologisk automatiseringsproces. Projektet koordineres af Mærsk Mc-Kinney Moller Instituttet. De øvrige projektpartnere er Institut for Vrksomhedsledelse og Økonomi (Syddansk Universitet), Institut for Mekanik og Produktion (Aalborg Universiteet), Institute for Physics III, Georg August University Göttingen (Tyskland), Teknologisk Institut, KVM-CONHEAT A/S, VOLA A/S, Brunata A/S og SCAN A/S. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til professor Henrik Gordon Petersen, hgp@mmmi.sdu.dk eller på http://carmen.sdu.dk
carmen

PATIENT@HOME (støttet af Styrelsen for Forskning og Innovation; 2012-2018) fokuserer på udvikling af teknologier og tjenester, der kan hjælpe patienter til at få øget deres selvtillid til behandling og omsorg i eget hjem. Projektet er koordidneret af Mærsk Mc-Kinney Moller Instituttet. De øvrige projektpartnere omfatter både danske og internationale universiteter og institutioner samt virksomheder inden for sundhedssektoren. Projektet er et SPIR (Strategic Platform for Innovation and Research) initiativ inden for områderne intelligente, sociale løsninger og velfærdsteknologi. Yderligere oplysninger fås på ww.patientathome.dk eller ved henvendelse til professor Uffe Kock Wiil, ukw@mmmi.sdu.dk
patientathome

XPERIENCE (2011-2015) er finansieret af EU's 7. rammeprogram vil udvikle et helt robotsystem, som kan automatisere den introspektive, forudsigelige og interaktive forståelse af handlinger og dynamiske situationer baseret på structurel bootstrapping. Projektet udvikles i samarbejde med Karlsruher Institut Für Tehcnologie, Tyskland, Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts, Tyskland, University of Edinburgh, Storbritannien, Syddansk Universitet, Jozef Stefan Institute, Slovenien, Universität Innsbruck, Østrig, Fondazione Instituto Italiano di Technologia, Italien. Yderligere information fås ved henvendelse til professor Norbert Krüger, norbert@mmmi.sdu.dk eller ved at besøge  www.xperience.org 
Xperience


Afsluttede projekter:

AGROBOTS blev udviklet i samarbejde med RoboCluster og Forskningscenter Bygholm. Projektet blev koordineret af adjunkt Palle Nowack. 

BIN-PICKER's mål var at udvikle en konkurrencedygtig bin-picker-robot, der er nem at integrere i produktionslinjen, og som selv kan bestemme, hvilke dele der skal placeres hvor. Projektet blev støttet økonomisk af Højteknologifonden, og udover Syddansk Universitet deltog Aalborg Universitet, Dansk Flydepresse Teknologi A/S, KUKA Nordic AB, Scape Technologies A/S og Teknologisk Institut i projektet. Yderligere information fås ved henvendelse til professor Henrik Gordon Petersen, hgp@mmmi.sdu.dk

BODY GAMES blev udviklet i samarbejde med Danfoss Universe, KOMPAN A/S, Tricon A/S og Danmarks Pædagogiske Universitet. Projektet blev ledet af professor Henrik Hautop Lund. 

CHIROPING (2008-2011), et EU-finansieret projekt under det 7. rammeprograms sektion for "Cognitive Systems, Interaction, Robotics", havde til formål at undersøge, hvordan fire flagermusarter bruger deres lydnavigeringsegenskaber, og derefter lave en tro kopi ved hjælp af robotteknologi. Udover Syddansk Universitet deltog University of Antwerp, University of Edinburgh og University of Ulm i projektet. Yderligere information fås ved henvendelse til professor John Hallam, john@mmmi.sdu.dk

CILIA blev støttet af EU's IST-program med det formål at udforske brugen af forskellige hårformer i luft, vand og væskefyldte rum tillige med forskellige tilpasningsmåder vha. fylogeni og ontogeni. Projektet udførtes i samarbejde med bl.a. Forschungszentrum Jülich, Tyskland og University of Reading, England. Yderligere information fås på www.cilia-bionics.org/objectives eller ved henvendelse til professor John Hallam, john@mmmi.sdu.dk

Projektet Danish MicroFactory (DaMF) havde til formål at udvikle produktionskomponenter med mekaniske detaljer målt helt ned i milli- og mikrometer. Udover Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet deltog Teknologisk Institut, Danmarks Tekniske Universitet, Unisensor og Raiometer Medical i projektet, som støttedes økonomisk af Rådet for Teknologi og Innovation under Videnskabsministeriet. Yderligere information fås ved henvendelse til professor Henrik Gordon Petersen (hgp@mmmi.sdu.dk)

DECIDE blev støttet af Forskningsstyrelsen og gennemførtes i samarbejde med Bang & Olufsen, LEGO, Odense Skibsværft, Teknologisk Institut og RoboCluster. Projektet udforskede mulighederne for, hvordan værktøjer og metoder inden for Multi-Agent Systemer og Emulering (MAES) kan bidrage til at skabe fremtidens fleksible produktionsceller. Yderligere information fås ved henvendelse til lektor Kasper Hallenborg, hallenborg@mmmi.sdu.dk


DRIVSCO blev støttet af EU's IST-program og gennemførtes i samarbejde med partnere fra bl.a. Tyskland, Litauen, Spanien, Italien og Belgien. Hovedsigtet med projektet var at planlægge, afprøve og iværksætte en strategi for, hvordan man kan kombinere adaptive undervisningsmekanismer med konventionelle kontrolforanstaltninger. Yderligere information fås ved henvendelse til professor Norbert Krüger, norbert@mmmi.sdu.dk

ECOSOC (Software Technology for Eco-Social Sustainable Development) var et samarbejde mellem Sun Microsystems og Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, der udmøntede sig i et Sun Center of Excellence. Samarbejdet havde til formål at udvikle løsninger til en vedvarende øko-social udvikling inden for et bredt spektrum of anvendelsesområder. Yderligere information fås ved henvendelse til lektor Bo Nørregaard Jørgensen, bnj@mmmi.sdu.dk

ERASMUS MUNDUS STRONG TIES var et 4-årigt mobilitetsprojekt for forskere fra Sydasien. Projektets formål var at udvide forskernes eksisterende viden inden for elektronik, elkraft, vedvarende energi, sikring af elektroniske kommunikationssystemer samt rationel anvendelse af kommunikationsressourcer i en globaliseret verden. Yderligere information fås ved henvendelse til lektor Nasrullah Memon, memon@mmmi.sdu.dk

FLEKSIBLE ROBOTTER FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER blev udviklet i samarbejde med ABB A/S, Siemens Technology Services A/S, Easyfood A/S, Dan Cake A/S. Projektet blev ledet af professor Henrik Hautop Lund.

Projektet ENERGIVARIABEL KUNSTLYSSTYRING I PLANTEPRODUKTION I VÆKSTHUSE havde som mål at få gartnere til at spare på lyset i væksthusene og derved skåne både økonomien og miljøet. Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet deltog i projektet sammen med Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet. Projektet støttedes økonomisk af Energi Fyns Udviklingsfond. Yderligere information fås ved henvendelse til lektor Bo Nørregaard Jørgensen, bnj@mmmi.sdu.dk

HANDYMAN udsprang af et behov for ekstremt fleksible griberobotter, der kan medvirke til en automatisk, rentabel og konkurrencedygtig fremstilling af emner i små serier med tilhørende komplekse håndteringsprocesser. Projektet blev støttet af Højteknologifonden og udvikledes i samarbejde med bl.a. AMROSE Robotics, Bila, Grundfos, RoboCluster, Scape Technologies og Teknologisk Institut. Yderligere information fås ved henvendelse til professor Henrik Gordon Petersen, hgp@mmmi.sdu.dk

HYBRIDGRIBEREN blev støttet af Højteknologifonden og havde til formål at udvikle en ny robotgriber med en menneskehånds fleksibilitet. Foruden Syddansk Universitet bestod projektgruppen af Dansk Teknologisk Institut, Eltronic A/S , Key Solutions A/S og Schunk Intec Danmark A/S. Yderligere information fås ved henvendelse til professor Henrik Gordon Petersen, hgp@mmmi.sdu.dk

HYDRA blev udviklet i samarbejde med LEGO System A/S, University of Zurich, Svejts og University of Edinburgh, Skotland. Projektet blev koordineret af professor Henrik Hautop Lund.

INTELLACT (2011-2014) forskede i manipulation (semantik) af objekter, handlinger og relaterede konsekvenser i forbindelse med gengivelse af menneskelige handlinger til robotter. Projektet blev støttet af EU og udvikledes i samarbejde med Georg-August-Universitaet Goettingen, Tyskalnd, Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Spanien, Universitaet Innsbruck, Østrig, Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen, Tyskland og Institut Jozef Stefan, Slovenien. Yderligere information fås ved henvendelse til professor Norbert Krüger,
INTELLICARE (2008-2012) havde til formål at vise, hvordan man med moderne teknologi kan løse problemet med et stigende antal plejekrævende ældre og et faldende antal hænder til at passe dem. Projektet var støttet af Højteknologifonden og udvikledes i samarbejde med bl.a. OK Fonden, Dansk Rehap Gruppe, OBH Rådgivende Ingeniører A/S, Københavns og Frederiksberg Kommuner, Institut for Marketing og Management (SDU), Teknologisk Institut, Hjælpemiddelinstituttet. Yderligere information fås ved henvendelse til lektor Kasper Hallenborg, hallenborg@mmmi.sdu.dk

INTELLIIGENT ENERGIHÅNDTERING I VÆKSTHUSE sigtede mod at videreudvikle software, som kan understøtte en effektiv varmegenvindingsproces. Projektet udvikledes i samarbejde med AgroTech A/S, Aarhus Universitet, Udviklingsforum Odense, Senmatic A/S, Advansor A/S, Grundfos A/S, Enopsol A/S, Gartneriet Rose Danica og Danfoss IXA Sensor Technologies. Yderligere information fås ved henvendelse til lektor Bo Nørregaard Jørgensen, bnj@mmmi.sdu.dk 

INTELLIGENTE ROBOTTER blev støttet økonomisk af EU-programmet Interreg 4A. Projektets formål var at gøre brug af syddansk og nordtysk ekspertise til udvikling af intelligente robotter til levnedsmiddelindustrien. Udover Region Syddanmark deltog Kreis Schleswig-Flensburg, Kreis Nordfriesland og Kreis Rendsburg-Eckernförde samt Landeshauptstadt Kiel, Stadt Flensburg og Stadt Neumünster i projektet. Yderligere information fås ved henvendelse til professor Norbert Krüger, norbert@mmmi.sdu.dk

LEARNBIP blev støttet af EU FP7 og havde et tofaset formål. Første fase ville gøre brug af den kæmpe mængde data, der genereres ved industriel brug af bin-picking, til grasp learning. Anden fase ville vurdere mulighederne af at bruge SCHUNK dexterous hand SDH-2 til industriel bin-picking. Projektet udførtes i samarbejde med University of Innsbruck Innsbruck, Østrig, og Scape Technologies A/S, Odense. Yderligere information fås ved henvendelse til professor Norbert Krüger, norbert@mmmi.sdu.dk

LOCOMORPH (2009-2012) blev støttet af EU FP7 med det formål at sætte skub i udviklingen omkring robotters bevægelsesmuligheder. Projektet involverede mange forskellige forskningsområder bl.a. biologi, biomekanik, neurovidenskab og robotteknologi og udførtes i samarbejde med Universität Zürich, Schweiz (koordinator), Friedrich-Schiller Universität Jena, Tyskland, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Schweiz, Universität Antwerpen, Belgien, Ryerson University, Canada. Yderligere information fås ved henvendelse til lektor Kasper Støy, ksty@itui.sdu.dk

MORPHING PRODUCTION LINES blev støttet af Forskningsstyrelsen med henblik på at undersøge mulighederne for at overføre konceptet morfologi til automatiske produktionslinjer. Yderligere information fås ved henvendelse til lektor Kasper Støy, kaspers@mmmi.sdu.dk, eller lektor Ulrik Pagh Schultz, ups@mmmi.sdu.dk

MOVEBOTS blev udviklet i samarbejde med bl.a. AMROSE Robotics, BILA, Grundfos, RoboCluster, Scape Technologies og Teknologisk Institut. Projektet handlede om robotters intelligente håndtering af fysiske emner i interaktion med mennesker og omgivelser. Yderligere information fås ved henvendelse til adjunkt Lars-Peter Ellekilde, lpe@mmmi.sdu.dk

ODIN undersøgte anvendelsen af fleksible konnektorer i forbindelse med modulære robotter. Fleksible konnektorer tillader modulære robotter at ændre form og tilpasse sig det omliggende miljø samtidig med, at de bevarer gitterstrukturen. Projektet finansieredes af Intel Corporation. Yderligere information fås ved henvendelse til lektor Kasper Støy, kaspers@mmmi.sdu.dk

PACO-PLUS havde til formål at udvikle kognitive robotter, der er i stand til at udvikle sansemæssige, adfærdsmæssige og erkendelsesmæssige grupper på en målbar måde, og til at kommunikere og dele disse with mennesker og andre kunstige agenter. Yderligere information fås ved henvendelse til professor Norbert Krüger, norbert@mmmi.sdu.dk

PLAYWARE blev udviklet i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitet, KOMPAN A/S, Tricon Electronics A/S and WirTek A/S. Projektet. der blev støttet af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, forskede i fremtidens legepladser samt nye motionsformer for børn og unge. Projektet blev koordineret af professor Henrik Hautop Lund.

PRYDPLANTER udvikledes i samarbejde med Landbohøjskolen, Forskningscenter Årslev og DEG Green Team. Projektets formål var at forbedre prydplanters kvalitet med metoder, der kan anvendes i praksis. Projektet løb samlet over fire år. Yderligere information fås ved henvendelse til lektor Bo Nørregaard Jørgensen, bnj@mmmi.sdu.dk

ROBOPACKMAN havde til formå at skabe løsninger, der kan automatisere forskellige fødevarepakningsprocesser ved hjælp af robotter. Projektet blev støttet økonomisk af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Foruden Mærsk Instituttet deltog Danish Crown, Slagteriernes Forskningsinstitut, Giben Scandinavia, TriVision og Dansk Teknologisk Institut i projektet. Yderligere information fås ved henvendelse til professor Henrik Gordon Petersen, hgp@mmmi.sdu.dk

ROBWORKMILL (2011-2012) drejede sig om at udvikle en ny metode til automatisk, robotteknologisk fræsning med mulighed for at udnytte alle frihedsgrader i robotten fuldt ud. Projektet blev økonomisk støttet af EU's Proof of Concept-program via Forsknings- og Innovationsstyrelsen samt KUKA Nordic AB med lån af KUKA KR120 robot. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til professor Henrik Gordon Petersen, hgp@mmmi.sdu.dk

SCAPE (Smart Classifier And Pose Estimator) blev udviklet i samarbejde med Grundfos A/S, Thoustrup & Overgaard og Stelectric A/S. Yderligere information fndes på www.scapetechnologies.com 

SENSEBOT (2010-2013) blev støttet økonomisk af Syddansk Vækstforum, Region Syddanmark. Formålet med projektet var at udvikle en robot, som kan forstå og fortolke ansigtstræk, der vedrører bestemte følelser. Foruden Syddansk Universitet deltog Teknologisk Institut, Trivision, FORCE og OUH i projektet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til professor Norbert Krüger, norbert@mmmi.sdu.dk

TAILORCRETE (2009-2013) havde til formål at udvikle og demonstrere et helt nyt koncept inden for produktion af unikke, skræddersyede elementer med komplekse former ved at bruge industrialiserede og omkostningsbesparende metoder baseret på robotter, IKT og avanceret betonteknologi. Udviklingsperspektivet lå i produktion af betonstøbninger direkte fra arktiteknernes CAD tegninger. Yderligere information fås på ved henvendelse til professor Henrik Gordon Petersen, hgp@mmmi.sdu.dk

UNIK (2010-2014) fokuserede på at hjælpe patienter, der lider af kroniske sygdomme, til at tage medansvar for egen behandling. Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet koordinerede projektet, hvis øvrige partnere omfattede 10 danske og to udenlandskab forskningsinstitutioner samt et større  antal kommuner, regioner, hospitaler og private virksomheder. Yderligere information fås på www.partnerskabetunik.dk

UNIKKE BETONELEMENTER blev udviklet i samarbejde med bl.a. Giben Scandinavia og Teknologisk Institut. Projektets formål var at undersøge mulighederne for at støbe nogle helt unikke betonelementer i svungne former til konkurrencedygtige priser. Yderligere information fås ved henvendelse til professor Henrik Gordon Petersen, hgp@mmmi.sdu.dk

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies