Skip to main content

Litteratur og forskning

Undervisning redigeret

Litteraturliste 2023/24

  • Steen Beck: Didaktisk tænkning på arbejde. Frydenlund 2019. 
  • Jens Dolin mfl. (red.): Gymnasiepædagogik – en grundbog. 4. udg. Hans Reitzels Forlag 2020.
  • Dion Rüsselbæk Hansen, Lene Larsen & Michael Paulsen: Undervisning, dannelse og ungdomsliv - refleksionsperspektiver og læreruddannelse. Syddansk Universitetsforlag 2019.
  • Kompendiet: ”Tekstkompendium til Teoretisk Pædagogikum, efterår 2023”, som indeholder den litteratur, der skal læses til de almendidaktiske moduler, og som ikke er optrykt i én af de to ovenstående grundbøger.
  • Tekster til de fagdidaktiske moduler, som vil blive lagt på Teams forud for modulerne. 

Vi anbefaler desuden indkøb af : 

  • Peter Hobel: Teopædopgaven – den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum – produkt og proces. Frederiksberg. Frydenlund 2019

Kompendium og bøger kan bestilles i Studenterboghandlen eller på mail: SDU@academicbooks.dkHusk at oplyse EAN-nummer.

 

Litteratur almendidaktik

Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse

  • Universitetsparken 1
  • Kolding - DK-6000
  • Telefon: +45 6550 1575

Sidst opdateret: 25.05.2023