Skip to main content

Kursustitel: Virtuel undervisning – Hvorfor, hvordan og hvornår

Målgruppe: Kurset udbydes for alle med interesse i forskellige former for online-undervisning i ungdomsuddannelserne. På kurset er der både rum til at arbejde i eget fag/faggruppe og til at arbejde skolebaseret (flere faggrupper sammen). 

Underviser: Ane Qvortrup, professor v. IKV, Syddansk Universitet

Tid, sted og pris: Kurset udbydes som skolebaseret kursus og kan afholdes fysisk såvel som virtuelt.  Muligt tilkøb af en eller to halvdages moduler -an også afvikles virtuelt. Ved ønske om et skolebaseret kursus kontaktes Anne Bang-Larsen, tlf. 61 999 139, email: anneb@sdu.dk. Pris aftales med rekvirenten.

Formål: Corona-pandemien har på den ene side skabt et grundlag for at udvikle ny viden om online-undervisning på ungdomsuddannelserne. På den anden side har den gjort online-undervisning mere aktuel end nogensinde før.Dette kursus vil med udgangspunkt i viden om den virtuelle undervisning under Corona-pandemien, viden om online-undervisning generelt og den enkelte undervises erfaringer med online-undervisning, online-vejledningsmøder og online-præsentationer skabe et grundlag for, at deltagerne bliver bedre til at planlægge og gennemføre online-undervisning på ungdomsuddannelserne. Udover at fokusere på ren onlineundervisning vil man på kurset også arbejde med blended learning, dvs. undervisningsforløb bestående af en blanding af aktiviteter, der foregår dels online og dels på skolen, samt hybrid-undervisning, dvs. undervisning med nogle elever online og nogle elever på skolen samtidigt. 

Indhold: Kurset vil adressere spørgsmål som fx hvordan er det i online-undervisningen muligt at skabe interaktion og bidrage til refleksion? Kan man engagere sig i undersøgelser og undervisning, når man ikke er i samme fysiske rum? Kan man føle sig motiveret, når man er på afstand? Og hvordan kan viden om online-undervisning og hybrid-læring omsættes til god online-undervisning? Udgangspunktet er, at ovenstående spørgsmål fordrer en planlægning og viden, der ikke primært omhandler valg af teknologi og læringsmedier. Med udgangspunkt i TPCK-modellen (Technological Pedagogical Content Knowledge), arbejdes derfor med erfaringsudveksling og undervisningsplanlægning, hvor IT medtænkes på lige fod med fag og almendidaktiske overvejelser.
 
Arbejdsformer: Kurset er tilrettelagt i en vekselvirkning mellem oplæg, workshop og diskussion.

Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse

  • Universitetsparken 1
  • Kolding - DK-6000
  • Telefon: +45 6550 1575

Sidst opdateret: 01.01.2023