Skip to main content

Kursustitel:  At være underviser i det mangfoldige klasserum

Målgruppe: Alle gymnasiale uddannelser

Undervisere: Lektor, Anke Piekut, IKV, SDU og lektor Anne Yde Vestergaard, Hvidovre Gymnasium.

Tid, sted og pris: Kurset udbydes i samarbejde med GL-E, hvor det både udbydes som enkeltstående kursus og som skolebaseret kursus, læs mere på www.gl.org/kurserogarrangementer. Ved ønske om et skolebaseret kursus kontaktes Anne Bang-Larsen, tlf. 61 999 139, email: anneb@sdu.dk

Formål: Klasseværelserne på landets ungdomsuddannelser befolkes i dag af en mangfoldig elevgruppe. Der er store variationer i interesser, fagligt niveau, socioøkonomisk baggrund, etnicitet, læringsstile m.m. Omdrejningspunktet for dette kursus er, hvordan skoler kan kvalificere sig som ’mangfoldighedens mødeplads’, og hvordan mangfoldigheden kan udgøre en ressource i undervisningen. På kurset vil vi have fokus på, hvordan man didaktisk kan gribe denne mangfoldighed an og skabe positive og inkluderende læringsmiljøer ved at forstå, hvad mangfoldighed er, og hvilke dynamikker, der kan udspille sig i mangfoldige klasserum. Kurset vil have fokus på, hvordan man kan modarbejde fx social eksklusion, uhensigtsmæssig segregering eller berøreringsangst overfor kontroversielle emner i klasserummet ved at arbejde med alternative og konstruktive perspektiver på mangfoldighed.

Indhold: Kurset introducerer til forståelser af mangfoldighed, inklusion, segregation og betydningen af minoritets- og majoritetskulturelle positioneringer.

Vi fokuserer både på at forstå og definere mangfoldighed og beslægtede begreber i en uddannelseskontekst, hvilken betydning mangfoldighed kan have i en didaktisk og social sammenhæng i klasserummet og hvordan vi kan etablere et trygt og inkluderende klasserum og blive bedre til at håndtere situationer, hvor normer og værdier er til debat.

Vi diskuterer, hvordan social og mental kategorisering kan skabe in- eller eksklusion ift socioøkonomi, faglige ressourcer og etnicitet – og hvordan vi kan kvalificere både didaktisk praksis og lærerrollen, for at undgå eksklusion.

Mangfoldigheden udfordrer vante normer og værdier, og stiller krav om udforskning og undersøgende dialoger. Heri ligger et stort dannelsespotentiale. Men også behov for refleksion over lærerens rolle som normbærer, normbryder og normbygger i skabelsen af et meningsfuldt, anerkendende og demokratisk klasserum.

Arbejdsform: På kurset arbejder vi både praksisnært med øvelser, cases og diskussioner med baggrund i deltagernes behov, men også mere teoretisk og begrebsligt, så vi har et fælles vokabular at arbejde ud fra. Teoretiske oplæg belyses via praktiske eksempler og didaktiske forslag.

Øvelser vil tage udgangspunkt i praksiserfaringer og inddrage deltagernes egne erfaringer.

Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse

  • Universitetsparken 1
  • Kolding - DK-6000
  • Telefon: +45 6550 1575

Sidst opdateret: 28.11.2022