Skip to main content

Fagdidaktisk brush-up-kursus – for erfarne billedkunstundervisere

Formål

Kurset retter sig mod billedkunstundervisere i gymnasiet, som har undervist i faget i en længere årrække og som savner opdatering på, hvad der rør sig fagdidaktisk set med baggrund i læreplansændringerne i 2017.

På kurset vil vi med udgangspunkt i læreplanen arbejde med, hvordan vi i billedkunstundervisningen kan facilitere en vekselvirkning mellem teori, analyse og praksis. Kurset vil ligeledes adressere portfolio og evaluering. Undervisningen vil foregå i en vekselvirkning mellem oplæg og workshops.

Program:

  • 9.30-10.00: Indtjek og morgenmad
  • 10.00-10.15: Velkommen
  • 10.15-11.00: Læreplansskattejagt: Hvad, hvordan, hvorfor
  • 11.15-12.15: Workshop del 1: Hvordan faciliteres vekselvirkning mellem teori, analyse og praksis i billedkunstundervisningen
  • 12.15-13.00: Frokostpause
  • 13.00-14.15: Workshop del 2: Hvordan faciliteres vekselvirkning mellem teori, analyse og praksis i billedkunstundervisningen
  • 14.30-15.45: Portfolio og evaluering
  • 15.45-16.00: Afrunding og evaluering

To uger før kurset modtager deltagerne et udførligt program og litteraturforslag.

 

Undervisere:

Line Højgaard Porse, fagdidaktisk underviser på teoretisk pædagogikum, lektor i dansk, billedkunst og design & arkitektur, Viborg Gymnasium
Bonnie Bay Andersen, fagkonsulent, lektor i billedkunst, design og historie, Århus Statsgymnasium

Tidspunkt:

Fredag d. 29.september 2023.

Sted:

Århus Statsgymnasium

Pris: 1900 kr. ex. moms.

Tilmelding

Sidst opdateret: 24.04.2023