Skip to main content

Målgruppe: Alle gymnasiale uddannelser

Undervisere: Lektor, Anke Piekut, SDU og lektor Anne Yde Vestergaard, Hvidovre Gymnasium.

Tidspunkt: 13. marts 2023

Sted: MBK - Pilestræde 61, 1112 København K.

Pris: 2.950 kr. 

Tilmelding: Kurset udbydes i samarbejde med GL-E, hvor det både udbydes som enkeltstående kursus og som skolebaseret kursus, læs mere på www.gl.org/kurserogarrangementer. Ved ønske om et skolebaseret kursus kontaktes Anne Bang-Larsen, tlf. 61 999 139, email: anneb@sdu.dk

Formål:

Klasseværelserne på landets ungdomsuddannelser befolkes i dag af en mangfoldig elevgruppe. Der er store variationer i interesser, fagligt niveau, socioøkonomisk baggrund, etnicitet, læringsstile m.m. Det er forskelle, der kan stille både elever og lærere i vanskelige situationer i undervisningen. Omdrejningspunktet for dette kursus er, hvordan vi didaktisk kan gribe denne mangfoldighed an og skabe positive og inkluderende læringsmiljøer med plads til dialog og uenighed. Kurset har fokus på, hvordan vi kan modarbejde social eksklusion, uhensigtsmæssig segregering og berøringsangst over for kontroversielle emner i klasserummet. Det gør vi ved at forstå, hvad mangfoldighed er, og hvilke dynamikker der kan udspille sig i mangfoldige klasserum samt ved at arbejde med alternative og konstruktive perspektiver på mangfoldighed.  

 

Indhold:

På kurset får du viden om, hvordan man kan forstå mangfoldighed, inklusion, segregation og betydningen af minoritets- og majoritetskulturelle positioneringer. Mangfoldigheden udfordrer vante normer og værdier og stiller krav om udforskning og undersøgende dialoger. Heri ligger et stort dannelsespotentiale, og mangfoldigheden er derfor også en ressource i undervisningen. Men der er behov for refleksion over lærerens rolle som normbærer, normbryder og normbygger i skabelsen af et meningsfuldt, anerkendende og demokratisk klasserum. Vi fokuserer både på at forstå og definere mangfoldighed og beslægtede begreber i en uddannelseskontekst, hvilken betydning mangfoldighed kan have i en didaktisk og social sammenhæng i klasserummet, og hvordan vi kan etablere et trygt og inkluderende klasserum og blive bedre til at håndtere situationer, hvor normer og værdier er til debat.

 

Arbejdsform:

På kurset arbejder vi både praksisnært med øvelser, cases og diskussioner med baggrund i deltagernes behov, men også mere teoretisk og begrebsligt, så vi har et fælles vokabular at arbejde ud fra. Teoretiske oplæg belyses via praktiske eksempler og didaktiske forslag.

Øvelser vil tage udgangspunkt i praksiserfaringer og inddrage deltagernes egne erfaringer.

Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse

  • Universitetsparken 1
  • Kolding - DK-6000
  • Telefon: +45 6550 1575

Sidst opdateret: 20.12.2022