Skip to main content

Ressourcer

Forskningsnetværk

 • ARLE SIG Dialogic Teaching

  ARLE (International Association for Research in L1 Education) har en Special Interest Group for dialogisk læring, undervisning og bedømmelse der tager udgangspunkt i modersmålsfaget.

 • Filosofi i Skolen

  Filosofisk dialog er faciliterede samtaler som kendes fra feltet Filosofi med børn hvor deltagerne i fællesskab undersøger åbne spørgsmål. I projektet Filosofi i Skolen er vi interesserede i hvordan denne type samtaler påvirker elever, lærere, faglighed og klasserum, men vi arbejder også med filosofisk dialog i andre sammenhænge (fx professionelle fællesskaber, i dagtilbud og i ungdomsuddannelser).

 • SOPHIA

  European Foundation for the Advancement of Doing Philosophy with Children

Centre

Film og lyd

 • Film om Dialogisk undersøgelse i Forskning, Praksis og Skoleudvikling på EMU’en

  Tre film fortæller i kort form om 1.noget af den forskning man kan anvende som underviser hvis man ønsker at udvikle dialogisk undervisning yderligere, 2. om de praksiserfaringer der allerede er i gang, her på et gymnasium, nemlig Fredericia, og 3. om hvordan projektledelse og skoleledelse støtter lærernes arbejde i teams og projektgrupper om dialogisk udvikling.

 • Hvordan får vi eleverne på banen? To samtaler om dialog i klasserummet

  På hjemmesiden for "Nationalt videncenter for læsning" kan man få en god introduktion til Neil Mercers artikel "Analyser af klasserumssamtaler: Metoder og metodologier" (2010). Læs mere her og lyt til den tilhørende podcast "Hvordan får vi eleverne på banen? To samtaler om dialog i klasserummet"

Personer

Ph.d.-projekter

 • Eva Dam Christensen

  Kritisk undersøgende samtaler i elevernes gruppearbejde i skolen - et didaktisk designeksperiment i udskolingselevers faglige gruppesamtaler i danskfaget (afsluttet 2021)

 • Julie Marie Isager

  Hvis du vakler, er der ridser i lakken - mundtlige dansk studentereksaminer fra elevperspektiv (afsluttet 2021)