Skip to main content

Målsætninger
Forskningsprogrammets målsætninger:

  • at kortlægge og afgrænse de institutioner og relationsformer, der udgør designkulturen, samt skærpe og operationalisere forståelsen af fænomener og begreber, der karakteriserer den
  • at skærpe og profilere de humanistiske tilgang til design, hvilket har det yderligere formål at klargøre og aktivere dem i den interdisciplinære forskning i design, der kendetegner det bredere, tværinstitutionelle og tværfakultære miljø
  • at samle kræfterne og skabe netværker til nationale og internationale aktiviteter og udgivelser, der sætter såvel Designkultur som forskningsmiljøet i fokus.

SDU Kolding skal være det oplagte sted at komme til seminarer og konferencer om designkultur, og der skal være tæt kontakt til de relevante, danske forskningsmiljøer på design- og arkitektskoler, universiteter og museer.

Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse

  • Universitetsparken 1
  • Kolding - DK-6000
  • Telefon: +45 6550 1575

Sidst opdateret: 01.01.2023