Uddannelse

Diplomingeniøruddannelserne (3,5 år inkl. praktik)

Oveni teorien får du her en masse praktisk erfaring. Over halvdelen af din studietid er du i gang med praktik, valgfrie kurser og afgangsprojekt.

Civilingeniør - bachelordelen (de første 3 år)

Her ligger fokus på projektarbejde i grupper, holdundervisning og løsning af 'real life' faglige udfordringer - ofte i samarbejde med virksomheder.

Civilingeniør - kandidatdelen (overbygning på 2 år)

Denne del tager du ovenpå en bachelor- eller diplom- ingeniøruddannelse. Her får du endnu større mulighed for at fordybe dig og skabe din egen unikke faglige profil.

Adgangskursus (hvis du mangler et eller flere fag)

Du kan læse Adgangskursus, hvis du mangler et eller flere fag for at opfylde adgangskravene til netop den uddannelse, du ønsker.

 Hvis du vil læse om vores internationalt orienterede udddannelsesudbud, skal du vælge English i menuen øverst i skærmbilledet.

Kurser til udvekslings- og gæstestuderende

Få mere at vide om uddannelsesmulighederne på fakulteterne.

LÆS MERE