Skip to main content

Samfundsrelaterede udfordringer

Det er vores ansvar at bidrage til tekniske løsninger, som gør en forskel i dagligdagen både globalt og i vores region.

Med vores indsats og aktiviteter løser vi følgende samfundsrelaterede udfordringer:

  • Hvordan fremmer vi fremstilling og forbrug af klima-neutrale energikilder?
  • Hvordan implementerer vi integreret, bæredygtig og specialudviklet intelligent produktion?
  • Hvordan aktiverer vi mennesker til bedre at drive effektiv teknologibaseret innovation?
  • Hvordan anvender vi avanceret teknologi for at skabe mere sundhed?

Læs mere om vores projekter:

ENERGI

Smart PhD: X-ray and neutron scattering studies metal oxide interlayers for photovoltaic applications

PhD projekt ved Mariam Ahmad

Brug af forskellige røntgen- og neutronspredningsteknikker til at undersøge sammensætning, struktur og elektroniske egenskaber af metaloxid-tyndfilm og deres grænseflader med organiske aktive lagmaterialer for at forstå deres rolle i organiske solceller.

Bevillingsgiver: Undervisnings- og Forskningsministeriet
Leadpartner: ESS SMART fyrtårn: Aarhus Universitet (lead), prof. Brummerstedt Iversen
Projektets slutdato: 31. dec. 2022
Ansvarlig: Morten Madsen

Læs mere om Mariams projekt på AU's hjemmeside

Solid  PhD: Fluid dynamics in power electronics cooling

I dette projekt undersøger vi den flerfasede strøm af kølevæsker, der indeholder nanopartikler i mikrofluide varmevekslere og porøse materialer. Disse såkaldte nanofluider kan øge varmeoverførselskoefficienten betydeligt og vil øge pålideligheden og effektiviteten af forskellige applikationer og enheder. Vi vil undersøge effektbegrænsende faktorer som partikelagglomeration og sedimentering af forskellige suspensioner. Derudover sigter vi mod at overvåge fase-overgangsprocessen med neutronbilleddannelse i modelenheder.

Bevillingsgiver: Styrelsen for Forskning og Videregående Uddannelser
Projekt slutdato: 29. feb. 2024
Ansvarlig: Till Leißner

SOLIDs hjemmeside
Om ph.d.-projektet

X-Power

X-Power er et netværk af førende testfaciliteter for pålidelighedsmålinger i effektelektroniske komponenter og systemer. Projektets mission er at støtte grundforskning såvel som målrettet forskning indenfor pålidelighed af effektelektronik. Ideen er byde danske og internationale virksomheder en enestående testmulighed af effektelektroniske enheder og komplicerede systemer.

Projektpartnere: AAU, DTU, SDU, Force Technology
Projekt slutdato: 31. dec. 2023
Ansvarlig: Horst-Günter Rubahn

Mere om X-Power på AAU's hjemmeside

Citysolar

I dette Horizon 2020-Research and Innovation action-projekt fremstiller vi nye, semitransparente solarcellemoduler lavet af organiske og perovskite tandem-solcelleenheder, der er tunede til at høstede infrarøde og ultraviolet te dele af sollyset, men samtidigt er transparente for synligt lys. I kombination med et nyt lysmanagement og veje for modulintegration vil dette åbne vejen for nye højteffektive PV-vinduer.

Bevillingsgiver: EU H2020 RIA
Projektpartnere: CNR-ISM (lead), FAU Erlangen-Nürnberg, Uni Tor Vergata, CNRS, H.GLASS, ENI, Brilliant Matters, KAUST
Projekt slutdato: 31. dec. 2023
Ansvarlig: Morten Madsen

Projektbeskrivelsen på H2020-siden

ArtPlast

ArtPlast-konceptet er baseret på at gentage de vellykkede lysindsamlings- og konverteringsprocesser i planter og at udvikle en platformteknologi, hvor der kan tilføjes flere og flere bioinspirerede funktioner, hvilket åbner op for et væld af nye anvendelsesområder. Mere specifikt vil vi syntetisere en kunstig kloroplast ved hjælp af organiske halvleder-baserede nanopartikler, der letter fotosyntetiske processer på samme måde, som naturen så fint har perfektioneret det, hvilket giver et effektivt og stabilt materialesystem til grønne energiteknologier – H2 evolution og solar el-produktion.

Bevillingsgiver: Carlsberg Young Researcher Fellowship & DFF Green Transition
Projektpartnere: Aarhus University, IPCP of Russian Academy of Sciences, University of Oxford, Karlstad University, and University of Glasgow
Projektets slutdato: 31. maj 2024
Ansvarlig: Vida Engmann

Industrial roll-to-roll manufacturing of solution processed, non-fullerene based organic photovoltaics

Formålet med dette ph.d.-projekt er at fremstille langtidsholdbare økologisk fotovoltaik på stor skala baseret på højeffektive NFA-systemer i et rulle-til-rulle driftsmiljø. Fokus vil være på evaluering af nye materialesystemer til mulig industriel anvendelse, herunder optimering af device-arkitekturen, lagmorfologi, belægnings- ensartethed og langsigtet stabilitet. Optisk, elektrisk og morfologisk karakterisering vil blive udført for at forstå ladningsbærerdynamikken i de undersøgte NFA-systemer. Projektet er et industrielt ph.d.-projekt hos Armor solar power film GmbH og gennemført i samarbejde med SDU.

Projektets slutdato: Juni 2023
Vejleder hos SDU: Prof. Dr. Morten Madsen
Vejleder hos Armor: Dr. Sebastian Meier

ENHEDER (devices)

 

CheckNano

Nanopartikler rykker ind i en lang række produkter og er med til at gøre vores hverdag bedre, men de bittesmå partikler kan også ende med at sætte sine tydelige spor i vores helbred. I dette Interreg Deutschland-Danmark-projekt vil vi teste produkter for eventuelle skadelige partikler. Hertil udvikler vi en hurtigtest for potentielt farlige nanopartikler.

Bevillingsgiver: Interreg Deutschland-Danmark
Projektets slutdato: 31. dec. 2021
Ansvarlig: Jacek Fiutowski

CheckNano hjemmeside

Compliant PV 

Mekanisk og fotokemisk stabilisering af fleksible organiske solceller med særligt fokus på additiver til fotokemisk stabilisering, samt additiver til forbedring af mekaniske egenskaber.

 

Bevillingsgiver: Villum Fonden

Projektpartnere: AU (prof. Ogilby) og DTU (prof. Ladegaard Skov)
Projektets slutdato: 30. sept. 2020

Ansvarlig: Morten Madsen/Vida Engmann

 

RollFlex

Et Innovationsprojektcenter for rulle-til-rulle (R2R)-processerede devices med fokus på udvikling af fleksible energiløsninger gennem R2R-processer, heriblandt organiske solceller. Grænseoverskridende samarbejde, der inkluderer danske og tyske universitets- samt virksomhedspartnere med SDU (lead), CAU Kiel, Stensborg A/S og Phi-Stone AG som hovedpartnere, plus et stort antal virksomheder som netværkspartnere.

Bevillingsgiver: Interreg Deutschland-Danmark
Projektets slutdato: 31. dec. 2020
Ansvarlig: Morten Madsen

RollFlex hjemmeside

ReactPV

I dette projekt vil nye reaktivt forstøvede metaloxidfilm for første gang blive udviklet og integreret som kontaktlag i organisk, hybrid og silicium-fotovoltaik. Ved at anvende kompositions- og mikrostruktur-tunede metaloxider vil der blive udviklet høje arbejdsfunktionslag, der er robuste over for standard PV-produktion og driftsbehandlinger, hvilket resulterer i solcellemoduler med hidtil uset ydeevne og stabilitet.

Bevillingsgiver: DFF FTP forskningsprojekt 2
Projektpartnere: SDU (lead), UC Berkeley, LBNL Berkeley, IMEC, Aarhus Universitet og Sorbonne University of Paris
Projektets slutdato: 31. mar. 2022
Ansvarlig: Morten Madsen

Impulse OPV

Dette Villum-eksperiment beskæftiger sig med den grundlæggende begrænsning af solcelleeffektiviteten ved at udforske en metode til at udnytte en stor brøkdel af lavenergilysfotoner, der overføres og går tabt i traditionelle solcelledesign. Muligheden for at gennemføre plasmonforbedret molekylær opkonvertering af sollys i en organisk solcelle vil blive undersøgt. Vi sigter mod at omdefinere den teoretiske maksimale effektivitet af organisk fotovoltaik (OPV) ved frekvens-opkonvertering og efterfølgende absorption af fotoner med energier under absorptionstærsklen for OPV. Metoden anvender kvanteegenskaberne af de lysabsorberende molekyler ved at omdanne to lavenergifotoner til en enkelt højenergifoton. Denne nye tilgang kan øge effektiviteten af OPV betydeligt, hvilket gør denne billige letvægtsteknologi til en vigtig bidragyder i overgangen til vedvarende energikilder.

Bevillingsgiver: Villum Fonden
Projektets slutdato: 16. jun. 2021
Ansvarlig: Jonas Sandby Lissau

Mere om projektet på fondens hjemmeside

2Impresz

Projektet vil gennemføre energibesparende foranstaltninger i eksisterende skolebygninger på tværs af Nordsøregionen for at reducere energiforbruget og omkostningerne og øge komforten. Studerende på deltagende skoler vil blive engageret gennem et grænseoverskridende energiudfordringsinitiativ. Programmet for adfærdsændring understøttes af vedtagelsen af energieffektivitetsforanstaltninger i skolerne. Skoleaktører og 2Imprezs eksperter vil samarbejde om at udarbejde tekniske og finansielle løsninger, der er nødvendige for at udvikle sig til energieffektive skoler. Mindst tre skoler, der allerede har truffet alle nødvendige energieffektivitetsforanstaltninger, vil øge deres ambitioner og stræbe efter at blive nær nulenergiskoler ved at gennemføre vedvarende energiteknikker.

Bevillingsgiver: Interreg North Sea Region
Projektets slutdato: 30. nov. 2021
Ansvarlig: Morten Madsen/Lise Kanstrup

Om projektet på Interreg North Sea Region-siden

Hybrid elektrolyse-superkondensator

I dette projekt er ny superkondensator-teknologi opskaleret til fuld industriel skala ved hjælp af rulle-til-rulle (R2R)-teknologi. Projektet ledes af InnoCell, der udviklede superkondensator-systemet i fokus, og R2R-opskalering og enhedstest udføres hos henholdsvis SDU NanoSYD og SDU CIE.

Bevillingsgiver: Industrial Electronic Innovation VLEAN
Projektets slutdato: sept. 2021
Ansvarlig: Morten Madsen

Tuning the photostability of organic photovoltaics components

I dette samarbejde mellem Københavns Universitet (prof. K. V. Mikkelsen, prof. M. Brøndsted Nielsen), Aarhus Universitet (prof. P. Ogilby) og Syddansk Universitet er stabiliteten af organiske solceller behandlet gennem syntese og integration af nye organiske molekyler, der er designet til at være gennemgående stabile, dvs. de nedbrydes mindre, når de udsættes for typiske stressforhold som lys, varme og omgivende miljø.

Bevillingsgiver: DFF FTP forskningsprojekt 2
Projektets slutdato: 30. jun. 2024
Ansvarlig: Morten Madsen/Vida Engmann

Powering internet of things with ambient solutions – PiloT

I dette samarbejdsprojekt mellem DTU Energy (lead prof. N. Pryds) og Syddansk Universitet er der fokus på at udvikle en ny familie af miniaturiserede enheder, der kan høste energi fra miljøet, lagre den i næste generation af batterier og bruge den til at drive IoT-enheder. Disse hybride energienheder omfatter batterier, termoelektriske enheder, elektro-kemisk-mekaniske og fotovoltaiske enheder.

Bevillingsgiver: DFF FTP forskningsprojekt 3
Projektets slutdato: 30. jun. 2025
Ansvarlig: Morten Madsen

The stretchable OLED display (erhvervs-ph.d.)

Bøjelige OLED-enheder kan realiseres ved at fabrikere OLED-lagstakken oven på et fleksibelt underlag – typisk en eller anden type plast. Fremstillingen af en strækbar anordning er imidlertid mere udfordrende, da de fleste af enhedens materialer kun tåler relativt moderate belastningsniveauer. Hos NanoSYD arbejder vi på at udvikle en ny type strækbar OLED baseret på et substrat med mikroskopiske overfladebølger, som flader ud, når prøven strækkes. Dette gør det muligt at montere OLED-enheden på 3-dimensionelle overflader og objekter. Projektet er udført i samarbejde med Polyteknik AS.

Projektets slutdato: 31. aug. 2023
Ansvarlig: Jakob Kjelstrup-Hansen

Læs mere om OLED-forskningen hos NanoSYD

Methodologies for hyperspectral thermal imaging (erhvervs-ph.d.)

Hyperspektral billeddannelse kombinerer todimensionel billeddannelse og spektroskopi. Et hyperspektralt billede indeholder derfor en tredje dimension, som repræsenterer det optiske spektrum i hvert pixel. En metode til at realisere et hyperspektralt billedsystem er at kombinere en bredbåndskamerasensor med et afstemmeligt optisk båndpasfilter. Hovedformålet med dette projekt er at udvikle et hyperspektralt termisk kamera til termisk inspektion af bygninger. De yderligere spektrale data, der er tilgængelige i et hyperspektralt billede sammenlignet med et billede fra et regulært termisk kamera, vil give os mulighed for at bestemme objekternes temperatur mere præcist. Projektet er lavet i samarbejde Newtec Engineering A/S.

Projektets slutdato:
Ansvarlig: Jakob Kjelstrup-Hansen

SUNDHED

 

Celltom - Molekylær celletomografi til forbedret kræftkirurgi

Celltom havde til formål at forbedre kræftdiagnosticeringen ved at kombinere moderne mikroskopiteknikker på begge sider af den dansk-tyske grænse og mellem universiteter og hospitaler. Universität zu Lübeck råder over moderne optiske mikroskopiteknikker til diagnosticering, medens Mads Clausen Instituttet brugte ORION helium ion-mikroskopet med en meget højere opløsning til at validere de optiske teknikker.

Bevillingsgiver: Interreg Deutschland-Danmark
Partnere: Universität zu Lübeck, SDU, Medizinisches Laserzentrum Lübeck (MML), Odense Universitetshospital (OUH), Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) Lübeck
Projektets slutdato: 31. mar. 2020
Ansvarlig: Jakob Kjelstrup-Hansen

Celltom hjemmeside

Access & Acceleration

Projektet har til formål at give lettere adgang til medicinsk innovation (access) og at fremskynde (accelerate) denne innovation. Hertil er en platform og en database under udvikling, der skal facilitere denne målsætning.

Bevillingsgiver: Interreg Deutschland-Danmark
Projektets slutdato: 31. mar. 2022
Ansvarlig: Horst-Günter Rubahn

Access & Acceleration hjemmeside

Medical Microtechnology (MMT)

Uddannelse på tværs af grænser – det er målet med den planlagte dansk-tyske fællesuddannelse. Medical Microtechnology er navnet på den internationale uddannelse, der fremover skal skabe kernekompetencer og specialer inden for sundhed og biovidenskab i den dansk-tyske Interreg-programregion. Projektet skal styrke samarbejdet mellem forskningsinstitutioner, erhvervslivet og behandlingsudbydere inden for sundhedsteknologi.

Bevillingsgiver: Interreg Deutschland-Danmark
Projektpartnere: Technische Hochschule Lübeck, Universität zu Lübeck, SDU-MCI + 8 netværkspartnere
Projektets slutdato: marts 2023
Ansvarlig: Jakob Kjelstrup-Hansen/Till Leißner

MMT  hjemmeside

Mundbind 2.0

Mads Clausen Instituttet er kendt for ekspertise inden for smarte materialer og mikroteknologiske løsninger. I dette projekt anvender vi disse kompetencer til at integrere unikke nanomaterialer i ansigtsmasker for effektiv viral beskyttelse. Vi fokuserer på, at disse nye nanomaterialer kan sende et pålideligt signal, når en virus er bundet, mens den samtidig deaktiverer den. Dette åbner muligheder inden for en effektiv kombination, hvor virus ikke blot bindes til et smart materiale, men samtidig også registreres af en sensor. Den langsigtede vision er et mundbind, der advarer brugeren, når denne er i kontakt med virus.

Projektets slutdato: 30. sept. 2021
Ansvarlig: Roana de Oliveira Hansen/Yogendra Kumar Mishra

INNOVATION

 

Access & Acceleration

Projektet har til formål at give lettere adgang til medicinsk innovation (access) og at fremskynde (accelerate) denne innovation. Hertil er en platform og en database under udvikling, der skal facilitere denne målsætning.

Projektets slutdato: 31. mar. 2022
Ansvarlig: Horst-Günter Rubahn

Access & Acceleration hjemmeside

AmiNIC erhvervs-postdoc

Vores hovedmål er at optimere den biosensor, som AmiNIC har udviklet i samarbejde med SDU, for at muliggøre nøjagtige målinger af lave niveauer af kadaverin og bruge dette til at forudsige køds udløbsdatoer. Meget små forskelle i kadaverin niveauer på et tidligt forværringsstadium betyder store forskelle med hensyn til udløbsdatoen. Derfor er det et strengt krav, at biosensoren muliggør målinger med høj nøjagtighed af lavt niveau af kadaverin på en systematisk og reproducerbar måde. Denne forsker vil undersøge sensoroverflader og ændre den for at opnå de samme funktionaliseringsbetingelser i alle fabrikerede sensorer.

Projektets slutdato: 31. dec. 2021
Ansvarlig: Roana de Oliveira Hansen

CantiLin

Årligt kasseres 137.500 tons kød i Danmark, heraf 43.000 tons fersk kød og fisk som smides væk blot fordi holdbarhedsdatoen er overskredet, og selvom det måske er friskt. Da produktion af 1 kg kød eller fisk har et klimaaftryk på 3-29 kg CO2, svarer 43.000 tons kasseret fersk kød og fisk til udledning af omkring 650.000 tons CO2. Tre forskere fra Mads Clausen Instituttet på Syddansk Universitet, to forskere fra Fraunhofer ISIT i Tyskland samt virksomheden AmiNIC ApS ønsker sammen at udvikle en ny type biosensor som gør det muligt at foretage en nøjagtig forudsigelse af holdbarhedsdatoen for nyproducerede kødprodukter. Forskergruppen har tidligere arbejdet sammen og har allerede udviklet en cantilever-baseret sensor til at måle koncentrationen af gassen kadaverin i kød, så det kan afgøres om kødet er egnet som fødevare. Denne sensor kan dog ikke med tilstrækkelige nøjagtighed bestemme helt små koncentrationer af kadaverin, hvilket er afgørende hvis den skal kunne forudsige holdbarhedsdatoen for friskproduceret kød. Herved vil parterne opfinde en ny type sensor, som løser problematikken omkring manglende linearitet ved udlæsning af signaler, der i dag karakteriserer mikrocantilever-baserede biosensorer.

Projektets slutdato: 31. dec. 2023
Ansvarlig: Roana de Oliveira Hansen

PAANEE

Vandkvaliteten påvirker menneskers, afgrøde- og husdyrs sundhed, men alligevel nuværende vand kvalitetstest giver enten kun et øjebliksbillede af vandkvaliteten eller kan ikke skelne mellem harmløse og dødelige bakterier. Vi foreslår PAANEE, en cyber-fysisk vandkvalitetsovervågningssystem, der er i stand til at måle og analysere grundvand kvalitet 24/7. Når vores AI-baserede modul forudsiger dødelige bakterier, PAANEE indleder bakterietest. PAANEE ønsker at være billig ved vandkvalitet ved at dele data online og åbne for alle.

Projektets slutdato: 31. dec. 2023
Ansvarlig: Jacek Fiutowski/Roana de Oliveira Hansen

CheckNano

Nanopartikler rykker ind i en lang række produkter og er med til at gøre vores hverdag bedre, men de bittesmå partikler kan også ende med at sætte sine tydelige spor i vores helbred. I dette Interreg Deutschland-Danmark-projekt vil vi teste produkter for eventuelle skadelige partikler. Hertil udvikler vi en hurtigtest for potentielt farlige nanopartikler.

Bevillingsgiver: Interreg Deutschland-Danmark
Projektets slutdato: 31. dec. 2021
Ansvarlig: Jacek Fiutowski

CheckNano hjemmeside

R2R: A new production method

Opsætning af rulle-til-rulle-teknologi som produktionsmetode til udvikling af fx. grønne energiteknologier med fokus på lav pris og mekanisk fleksible teknologier.

Bevillingsgiver: BHJ Fonden
Projektets slutdato: 31. dec. 2021
Ansvarlig: Morten Madsen

Udvikling af smarte materialer: fra grundforskning til produktion

I dette projekt fremstilles tyndfilm fra nye nanomaterialer, opskaleres gennem rulle-til-rulle (R2R) printprocesser,og integreres herefter i helt nye komponenter indenfor energi, sensorer og optoelektronik. Et af hovedformålene i projektet er at fremstille nye organiske solceller gennem industrielle R2R printprocesser og gennem implementering af ny materialeforskning at øge deres ydeevne og levetid.

Bevillingsgiver: Bitten og Mads Clausens Fond
Projektets slutdato: 31. dec. 2022
Ansvarlig: Horst-Günter Rubahn/Morten Madsen

NanoTrain

I årevis har forskere drømt om nanomaskiner og nanorobotter, som tillader præcise interaktioner med nanoskalerede objekter. Forskellige typer af nanomaskiner er blevet opfundet og testet, men mange af de vigtigste flaskehalse er tilbage. I NanoTrain-projektet sigter vi mod at udvikle en fuldt programmerbar nanomaskine, med et eget effektivt og retningsbestemt fremdriftssystem, som kan tage vilkårlige ladninger om bord og nemt styres af f.eks. eksterne magnetfelter. Vores koncept, baseret på sekventiel kapillaritetsstøttet partikelsamlingstilgang (sCAPA), kan åbne op for nye muligheder for at bygge nano-skalerede enheder, f.eks. fuldt styrede rumfærger til målrettet levering.

Projektets slutdato: 31. dec. 2022
Ansvarlig: Jacek Fiutowski

PRODUKTION

 

R2R: A new production method

Opsætning af rulle-til-rulle teknologi som produktionsmetode til udvikling af f.eks. grønne energiteknologier med fokus på lav pris og mekanisk fleksible teknologier.

Bevillingsgiver: BHJ Fonden
Projektets slutdato: 31. dec. 2021
Ansvarlig: Morten Madsen

Udvikling af smarte materialer: fra grundforskning til produktion

I dette projekt fremstilles tyndfilm fra nye nanomaterialer, opskaleres gennem rulle-til-rulle (R2R) printprocesser, og integreres herefter i helt nye komponenter indenfor energi, sensorer og optoelektronik. Et af hovedformålene i projektet er at fremstille nye organiske solceller gennem industrielle R2R printprocesser og gennem implementering af ny materialeforskning at øge deres ydeevne og levetid.

Bevillingsgiver: Bitten og Mads Clausens Fond
Projektets slutdato: 31. dec. 2022 
Ansvarlig: Horst-Günter Rubahn/Morten Madsen

Sidst opdateret: 19.07.2022